Värdet av att tro på medarbetarna

Tidningen konstaterar att:
"Arbetsgivare som förstår varför 'lärarna är skolans viktigaste resurs' satsar inte allt på mer bunden arbetstid. De erbjuder självbestämmande och förväntar sig hängivna insatser."

Publicerad Av

DN berättar om William McKnight, det amerikanska företaget 3M:s ledare som följde mottot: 'Anställ bra personer, och lämna dem i fred.' På så vis förde han företaget från tillbakagång till framgång och till en ställning som starkt, multinationellt bolag. Men hans insikt har tyvärr inte SKL nått fram till. DN skriver:

"Sveriges Kommuner och landsting har i avtalsrörelsen hårt drivit kravet att rektorer som så önskar ska kunna införa 40-timmarsvecka för lärarna i stället för det nuvarande avtalets 35 bundna timmar plus 10 timmars förberedelser och efterarbete under eget ansvar.

I ett brev till landets kommuner förklarade SKL nyligen att skolans resurser måste kunna användas effektivare:

'Engagerade och kompetenta lärare är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att eleverna ska lyckas. All forskning visar att det bästa för eleverna är att ha stor tillgång till sina lärare, lärarledd undervisning, samtal, coachning och hjälp med planering av sitt skolarbete.'

Allt detta är sant. Men det är bara en del av sanningen, för 'engagerade lärare' är ingen given resurs som kan användas hur som helst. Arbetsgivare som minskar de anställdas utrymme att själva bestämma över hur arbetet ska läggas upp riskerar att döda engagemanget."

DN slår fast:

"Lärare är inte programmerare eller uppfinnare. Det finns lärare som tappat gnistan och avverkar lektionerna som enheter på ett löpande band. Men de lärare som når goda resultat har mycket mer gemensamt med konstnärer och vetenskapsmän än med arbetarna vid det löpande bandet. De har såväl den inre glöden som driften att ständigt pröva nya grepp.

Det är sådana lärare skolan behöver. Det är sådana medarbetare en framsynt skolledning ger möjligheter att växa. Självklart ska höga krav ställas på lärarna. Men det som bör kontrolleras hårdare är inte den formella arbetstiden utan resultatet.

Medan en arbetsgivare som kräver kontroll över 40 timmar kan räkna med att få just 40 timmars insats, har den som erbjuder ett större mått av självbestämmande rätt att förvänta sig mer av medarbetarna: Ni ska vara uthålliga som maraton­löpare och infallsrika som uppfinnare. Inte för min skull men för elevernas, för att arbetsuppgiften är så viktig och meningsfull."

SKL:s ledning lyssnar förhoppningsvis. Vi tror på droppens kraft att urholka stenen ...


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla