Arbetsgivare mot en hel yrkeskår

I "Splittrat SKL mot en hel yrkeskår"länk till annan webbplats ställer de frågan:

"Hur ska Sverige kunna få duktiga studenter till lärarutbildningarna och behöriga lärare till lärartjänsterna när inte förtroendet och förutsättningarna att kunna planera sin undervisning finns?"

Publicerad Av

De lyfter fram att SKL är en djupt splittrad organisation som genom sin offensiv i media där man förhandlar genom debattinlägg försöker döljad ett faktum att man inte alls är enig i angreppen på lärarkåren.

"Ett bevis på splittringen är de nio tunga socialdemokrater som tog avstånd från SKL:s krav i en debattartikel i Dagens Nyheter den 31 mars. Några dagar senare valde Folkpartiet att helt lämna förhandlingsarbetet med motiveringen att SKL:s linje i avtalsrörelsen inte på något sätt gynnar kvaliteten i svensk skola. När man sedan konstaterar att inte heller Miljöpartiet eller Vänsterpartiet skrivit under debattartikeln i TA är det tydligt att sprickan i SKL mycket djup."

Linge och Johansson påpekar att:

"Det finns alltså inget stöd i lärarkåren för att göra förändringar av arbetstiden i centrala avtal. Samtidigt vill vi påpeka att det sedan mer än tio år funnits möjligheter att lokalt komma överens om förändringar i arbetstiden och möjligheter att ge bra löneutfall.

SKL:s försök att driva igenom en förändring av arbetstidsavtalet mot lärarnas vilja leder bara till större misstro då arbetsgivaren inte tycks tro att lärarna gör sitt jobb."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla