Skolan är inte en offentlig plats

I dag gick MUF:s ordförande Niklas Wyman ut och inbjöd till pressträff där han kritiserade att vissa skolor väljer att utestänga alla partier. 

Publicerad Av

Bakgrunden är att alltfler extremistiska partier och organisationer med nazistiskt och främlingsfientligt budskap kommer in i skolorna. Det finns en osäkerhet hur dessa ska hanteras. Följden kan nu bli att på alltfler håll så förbjuds alla politiska partier, vilket är en olycklig utveckling.

Men orsaken till upprördheten just nu är att det är under skolkampanjerna som ungdomsförbunden värvar nya medlemmar. I MUF:s partistyrelse uppges de flesta vara värvade på en skola och detsamma gäller för yngre moderater i höstens val.

MUF avser ta strid mot skolor som nekar kampanj. I sju kommuner är det enligt MUF kampanjförbud i alla kommunala skolor: Uppsala, Ängelholm, Kristianstad, Gotland, Nyköping, Gävle och Umeå. Förbundet tänker anmäla de skolor som nekar kampanj till Skolinspektionen, och alla medlemmar som går på en sådan skola uppmanas kampanja.

I förra veckan gick Skolverket ut med ett stödmaterial om opinionsbildning i skolan. I det konstaterades att det inte är förenligt med lagstiftningen att ta emot vissa partier och samtidigt neka andra partier att föra fram sina budskap i skolan. Skolverket påpekade att det dock är juridiskt möjligt att utestänga alla politiska partier eftersom skolan inte är en allmän plats. Men tillade att den lösningen är mindre lyckad utifrån skolans demokrati­uppdrag.

För Lärarnas Riksförbund är frågan klar. Skolan är ingen offentlig plats. Skolan är däremot en plats för undervisning och i denna undervisning ingår att praktiskt lära sig om demokrati och vårt partiväsende. En undervisning som lärarna ansvarar för. 

Metta Fjelkner har förklarat detta i en debattartikel i Aftonbladet, "Skolorna måste ta debatten med SDlänk till annan webbplats".

Där skriver hon:

"Att fler gymnasieskolor är beredda att släppa in Sverigedemokraterna inför det här valet än för fyra år sedan är en logisk utveckling sedan Justitiekanslern slog fast att man inte kan neka vissa partier att få komma in i skolan.

Men jag vill inte att skolorna släpper in propagandan helt fritt med bokbord där olika partier oemotsagda ska kunna föra ut sitt budskap. De partier och organisationer som kommer in måste ingå i skolans undervisning. Det är lärarna som ska ansvara för att eleverna får bästa möjliga undervisning i samhällsfrågor. Då måste också lärarna styra upp hur denna information ges så att det blir en kunskapshöjande del i undervisningen."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla