Är det hit vi vill komma?

Det senaste fallet är att beröring med händer förbjudits på en mellanstadie­skola i Connecticut, USA. Eleverna kan straffas med avstängning om de kramas.

Tidigare har flera skolor i USA infört regler mot kramar mellan personal och elever. Det har varit ett sätt att skydda barnen mot sexuella övergrepp och för att skydda personalen mot eventuella anklagelser. Men på flera skolor utökas nu alltså förbudet till att även gälla kramar mellan barn.

Detr är så sant som det är sagt, verkligheten överträffar dikten ...