Jämlikhet och respekt – den goda skolans grund

Man kan också beskriva det som att en bra lärare har en djup respekt för medmänniskan, för eleven. Att kunna ser henne eller honom med alla förtjänster och brister och respektera den människa som är så beroende av att bli sedd och bekräftad av inte minst läraren.

Publicerad Av

Vi kan säkert alla erinra oss en lärare som betytt något extra. Ett uppmärksammat exempel på detta är den Oscarsbelönade filmen "Precious"länk till annan webbplats där en kraftigt överviktig flicka blir sedd och bekräftad av en krävande lärare på en skola för analfabeter. Den lärarens insats är helt avgörande för flickans liv.

Just denna aspekt av betydelsen av respekt gör sig påmind när man läser dagens understreckare i Svenska Dagbladets kulturdel, "Jämlikhet är rakaste vägen till hälsa för allalänk till annan webbplats". Där skriver Joakim Molander, fil dr i filosofi, om den mycket uppmärksammade boken ”Jämlikhetsanden” (The Spritit Level) av de brittiska socialforskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett. De har väckt stor uppmärksamhet eftersom de med mängder av tabeller och statistik smular sönder idén om att ökad ojämlikhet, ökande skillnader, är bättre för alla.

Istället är det så att människor i jämlika samhällen har det bättre än människor i ojämlika, och att jämlika samhällen uppvisar bättre resultat än ojämlika. Samhällen där breda grupper fått tillgång till utbildning och sjukvård lyckas bättre med att erbjuda rättvisa och utveckling alla för sina medborgare. 

Jämlikhet och rättvisa, man kan också kalla det för respekt. Ojämlikhet handlar förutom om ekonomiska skillnader också om skillnader i status och socialt värde. Ett välkänt problem med samhällen där skillnaderna tillåts växa är att också meritförvärvade positioner och tillgångar går i arv.

Ett problem som blir särskilt allvarligt mot bakgrund av denna bok är att elevernas bakgrund och sociala ställning blivit allt viktigare för hur de lyckas såväl i skolan som senare i livet. Men den olikvärdiga skolan gynnar inte ett samhälles möjlighet att nå framgång. Det är alltså allt viktigare att vi arbetar för en likvärdig och rättvis skola.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla