SKL måste släppa kravet

Splittringen inom alliansen fortsätter att visa sig i nya debattartiklar och inlägg.

Publicerad Av

Idag kan vi läsa en debattartikel i Upsala Nya Tidning, "Tidskonflikten skadar skolanlänk till annan webbplats", där två kloka Folkpartipolitiker, Fredrik Sjöberg och Mohamad Hassan, kritiserar SKL:s hårda linje i fråga om arbetstiden som de menar skadar relationerna mellan arbetsgivarna och lärarna.

De tar skarpt avstånd från att SKL nu driver, som de skriver, "ett stenhårt krav på att för­troendetiden ska avskaffas och ersättas av ett centralt avtal om så kallad semestertid."

De två allianspolitikerna påpekar att det redan finns möjligheter att teckna lokala avtal på vissa skolor eller med vissa lärare om högre lön mot semestertjänst. Det är relativt vanligt inom friskolorna, och det finns ett antal lärare som prövar detta system i den kommunala skolan i Uppsala i dag. De anser att något centralt krav på detta inte behövs.

Och deras slutkläm är glasklar:

"Vi Folkpartister i Uppsala är övertygade om att SKL måste släppa kravet på en central uppgörelse om detta. Det möjliggör att vi även i framtiden kan teckna lokala avtal om semestertjänst, men låt oss avgöra vad som är bäst på varje arbetsplats.

Låt oss diskutera arbetstid, semestertid, arbetsplatser, datorer, rastvakter, pedagogiska måltider, ett eventuellt­ ökat behov av kuratorer, skolsköterskor, Studie- och yrkesvägledare, fortbildning, och inte minst, lönenivån. Om vi i förtroende tillsammans diskuterar dessa frågor på det lokala planet tror vi att vi kan få glada, nöjda lärare i toppklass som känner sig uppskattade, vilket självklart också ska synas i lönekuvertet. Vi hoppas att Uppsala kan bli en föregångare med detta oortodoxa sätt att lösa problem.

Det är nu hög tid att höja läraryrkets status. Handen är utsträckt. Vi hoppas lärarfacken vill ta den."

Frågan är vad alliansbröderna i SKL:s ledning, från moderater till centerpartister och kristdemokrater säger. Men också vad Socialdemokraterna under ledning av den styvnackade Ilmar Reepalu säger?

För den sansade betraktaren tycks hans istadiga linje vara mycket märklig.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla