Kontrollbehovet är motivet

Denna gång är det Monika Johansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Vimmerby och Inger Panzar, ordförande för Lärarförbundet i Vimmerby som går ut i Kinda-Posten/Vimmerby Tidning med en debattartikel, "Bakom orden döljer sig kontrollbehov".

Publicerad Av

Monica Johansson och Inger Panzar skriver:

"Högre lön för lärarna och bättre skola för eleverna - det låter väl bra? Det är SKL:s, Sveriges Kommuner och Landsting, argument för att lärarna ska gå över till 40-timmarsvecka med vanlig semester.

Men Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet låter sig inte luras så lätt utan kräver att lärarna ska få behålla sin förtroendearbetstid."

De skriver vidare bland annat:

"Förtroendetiden behövs för att eleverna ska få undervisning av hög kvalitet.
I andra yrken blir det allt vanligare med flexibla arbetstider med möjlighet att förlägga en del av arbetet till hemmet. Varför ska lärarnas arbetstider försämras medan andras förbättras?
Nej, behåll förtroendearbetstiden för den majoritet av Sveriges lärare som vill ha det.
Det är nämligen förtroendearbetstiden som är en modern arbetsorganisation som sätter elevernas behov i fokus."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla