Fortsatt kritik mot arbetsgivarutspel

I debattartikeln "Sommarlovets längd avgör kvalitén i skolan?" länk till annan webbplatskritiserade Lärarnas Riksförbund i Halmstad utspelen från SKL den senaste månaden. Frågan ställs om vad som är viktigt i avtalsrörelsen för arbetsgivaren och man konstaterar:

Publicerad Av

"Längden på sommarlovet för lärarna är tydligen avgörande för hur den svenska skolan återigen skall bli en skola i världsklass.
Genom att öka lärarnas reglerade arbetstid, det vill säga klämma in fler lektioner och elever, vilket minskar lärarens tid för den enskilde eleven, skulle enligt SKL, kvalitén på undervisningen höjas. En ekvation bara SKL får att gå ihop."

I artikeln förklaras att:
"LR är övertygat om att dagens arbetstidsavtal är det mest ändamålsenliga. Lärarna jobbar mer under tiden eleverna är i skolan och lite mindre när de inte är där. Samtidigt är förtroendearbetstiden den enda garanten för lärarnas möjlighet att utföra det viktiga för- och efterarbetet vilket är en förutsättning för undervisning av hög kvalitet."

Lärarnas i Halmstad avslutar:
"Om SKL lyckas driva igenom ett förändrat arbetstidsavtal mot lärarnas vilja kommer det bara att leda till större misstro mellan parterna och de största förlorarna på det är naturligtvis eleverna som inte får bästa möjliga utbildning."

Även kollegorna i Sandviken går ut och kritiserar kommunens skolledning. I den skarpa debattartikeln "Besparingskrav bakom utspellänk till annan webbplats" skriver Fredrik Alm, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Sandviken, att han undrar om inte kommunala besparingar egentligen ligger bakom krav på lärarnas arbetstid? Och han påminner om de 198 skolchefer som på DN Debatt den 15/3 krävde att få bestämma över lärarnas arbetstider, mer än i dag.

"Vi blev mycket förvånade över att en av undertecknarna var Göran Isberg som är vår skolchef i Sandvikens Kommun. Vi undrar på vilken grund en tjänsteman så tydligt ger sig in i avtalsrörelsen och istället för ansvariga politiker agerar för de sparkrav på skolan som SKL har beslutat sig för att driva. Eller vågar inte våra lokala politiker, av rädsla för den lokala opinionen, själva stå upp för kommunens sparkrav?"

Vidare påpekas:
"Skolans problem är att lärare fått allt fler lektioner och administrativa uppgifter vilket gått ut över lärarnas kärnuppdrag, undervisningen. Det ger inte högre kvalitet utan handlar enbart om ekonomi. Med mer reglerad tid skulle läraren få ännu fler arbetsuppgifter och mer undervisning och ytterligare elever."

Fredrik Alm avslutar sin artikel:
"Frågan är om våra lokala politiker väljer att satsa resurser på skolan eller följer SKL:s tankar om att dölja besparingar bakom tjänstemannautspel om arbetstid."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla