Skolan viktig i kampen mot hiv och aids

I dagen Expressen görs ett mycket hedervärt och läsvärt försök att uppmärksamma skolans betydelse för att sprida kunskap om hiv och aids. I den kampanj som man gör tillsammans med Unicef kan man i dag läsa artikeln "Skolan lär dem att skydda sig mot hiv".

Publicerad Av

Tidningens medicinreporter Anna Bäsén skriver om hur hivepidemin i Zambia har gjort en miljon barn föräldralösa och hur risken för smitta och sexuella övergrepp tillhör vardagen. Men genom ämnet "livskunskap" får eleverna kunskap bland annat om hur man kan skydda sig mot hiv och aids. "Lektionerna har gett mig bättre självförtroende", säger tolvåriga och föräldralösa Kapembua Kaziwe. I sin kampanj och sin artikelserie har Expressen mött barn i jordbävningsdrabbade Haiti, i koleraepidemins Zambia, i krigets Afghanistan. Och i hivepidemins Zambia.

I dagens reportage kan vi läsa hur barnen får berätta om hur hiv smittar och hur svaren skrivs upp på svarta tavlan: blodkontakt, dela injektionsnålar eller rakblad, genom sex med någon som är smittad, mellan mor och barn, amning och blodtransfusioner med smittat blod. Eleverna får också veta att:

"Ni kan dansa tillsammans och sova ihop, men inte ha sex."
Vi får också veta om bromsmedicinernas stora betydelse. För många av barnen är skolan livsviktig på mer än ett sätt. Den ger kraft och ljus i vardagen, den ger hopp.

I slutet av artikeln ges några fakta om Zambia, ett land med en befolkning på drygt tolv miljoner.

* Sedan hiv-epidemin startade beräknas en miljon ha dött av hiv/aids.
* Nästan 15 procent av befolkningen mellan 15 och 49 år är hiv-smittade. Fem procent av Zambias 15-åringar har hiv.
* Var femte gravid kvinna är hivsmittad och varje år föds 28 000 barn med hiv. Ungefär vart femte barn är föräldralöst.
* En halv miljon barn går inte i skolan. Ungefär vart femte barn slutar skolan innan det gått ut sjunde klass. Fler flickor än pojkar tvingas hoppa av skolan, på grund av fattigdom, graviditet och sjukdomar som hiv/aids.
* Bara var tredje ungdom vet hur hiv/aids smittar. Sedan 2007 har därför livskunskap införts i skolorna i Zambia.
(Källa: Unicef)

När jag läser denna artikel så tänker jag på det angelägna arbete som Lärarnas Riksförbund driver för att öka kunskapen om hiv och aids internationellt men också nationellt i vårt eget land. Bland annat genom boken "Som en osynlig sten i mitt hjärta" och även genom Kunskapsstipendiet om hiv och aids.

Det är ett viktigt arbete.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla