Vänsterpartiet lyssnar på lärarna

I debattartikeln "Sämre villkor för lärarna ger inte bättre undervisning" som publiceras idag på debattsajten Newsmill kritiserar Vänsterpartiets ledare Lars Ohly, partiets utbildningspolitiska talesperson Rossana Dinamarca och partiets styrelseledamot i Sveriges kommuner och landsting, Emil Broberg, SKL:s ledning för den konfrontativa linje man valt gentemot lärarna.

Publicerad Av

De skriver bland annat:
"Vi vill från Vänsterpartiet uttala vårt förtroende för lärarna och anser att den inslagna vägen är felaktig. Vi anser istället att vi som politiker måste visa vårt förtroende för en kår som har fått ett allt svårare uppdrag."

Lars Ohly och hans medskribenter menar att det moderatstyrda SKL har fel när man talar om att enda sättet att förbättra resultaten i skolan är att ytterligare reglera lärarnas arbetstider. De har förstått vad handlar om. Det är viktigare att fokusera på resultaten och inte strida om lärarnas arbetstider - för elevernas skull.

De skriver:
"Vi, som de flesta andra, vill ha bättre resultat i skolan men vi anser att de förbättrade resultaten i skolan måste uppnås i samarbete och samförstånd med lärarna."

Den mycket tydliga artikeln avslutas med tre stycken som förtjänar att citeras i sin helhet:
"Vi är måna om att organisationsgraden inom svensk fackföreningsrörelse är hög. Vi oroas av signaler om att allt fler unga väljer att stå utanför och att många väljer att lämna facket. Då är det viktigt att underlätta för facklig organisering och att erkänna fackföreningarnas rätt att företräda sina medlemmar.

Vi vill med detta ta parti för lärarna, deras rätt att företrädas av sina organisationer och deras rätt att bli sedda som professionella utövare. SKL skall förhandla med lärare om lärares villkor precis som SKL förhandlar med alla andra organisationer i kommuner och landsting.

Men ett avtal nås bäst om förhandlingarna förs med respekt för motpartens krav och förståelse för fackliga organisationers rätt att själva veta hur de bäst företräder sina medlemmar. Vi vill därför se inte se ett avtal som dikterar hur många timmar lärarna skall vistas i många gånger slitna lokaler utan vare sig telefon, dator eller ett eget skrivbord. Vi vill i stället arbeta för ett avtal med lärarna som har elevernas resultat och bästa för ögonen."

Nu får vi se om fler partier följer efter. Tidigare har enskilda socialdemokrater och även folkpartister gått ut. Men detta är första gången som ett partis ledning så tydligt ställt sig på lärarnas — och elevernas — sida.

Stödet för lärarna är starkt ute i landet på ledarsidor och bland lokala politiker. Men det återstår att se om SKL förmår att lyssna innan rösterna antar orkanstyrka.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla