Borde vara gemensamt intresse att skapa en förstklassig skola

I "Utbildning - allas ansvarlänk till annan webbplats" skriver hon om Lars Ohlys välkomna inlägg i går på debattsajten Newsmill: "där han på ett mycket tydligt sätt visar att han har förstått vad det är lärarna strider för - elevernas rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalité!"

Publicerad Av

Hon konstaterar att "ännu så länge är han ensam partiledare att uttala sig om en pågående avtalsrörelse, men förhoppningsvis inser även fler i den ställningen, att de ytterst har ansvaret för hur Sveriges lärare skall betraktas och de konsekvenser olika betraktningssätt får - för eleverna och Sveriges framtid."

Visserligen är det som Rosita skriver "mycket ovanligt att en partiledare tar ställning för en yrkesgrupp i en pågående avtalsrörelse, men det är verkligen hög tid att det sker för att tydligt markera det ansvar statsmakten har för utbildningsstandarden i Sverige. Det har visat sig med all önskvärd tydlighet att kommunerna inte har resurser eller kompetens i tillräcklig utsträckning för att handha skolan. Kvalitén i skolan varierar avsevärt mycket mer nu, än innan den kommunaliserades, så det är hög tid för staten att ta ett större ansvar för likvärdighet och kvalité."

I debattartikeln konstateras att Lärarnas Riksförbund länge har försökt få SKL "att inse att det inte går att öka elevernas måluppfyllelse genom att arbeta MOT lärarna. Lärarna skall behandlas som en professionell yrkesgrupp vars kompetens och erfarenhet givetvis måste tas på allvar i diskussionen om ökad måluppfyllelse."

Det är bara att instämma i artikelns avslutning:

"Vidare hoppas vi att man ser bortom partistämpel på budbärare som ger sig in i debatten och lyssnar på argument och gör egna analyser av vad som sägs. Det måste vara ett gemensamt intresse att skapa en förstklassig skola i Sverige oavsett vilket parti man röstar på eller vilket yrke man själv har!


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla