Inte seriöst eller trovärdigt

Ännu en socialdemokrat går nu ut och säger att kraven från SKL på att införa 40-timmarsvecka inte är realistiskt, bland annat av ekonomiska skäl.

I Trelleborgs Allehanda skriver Sven Lindkvist (S), ledamot i skolnämnden, att han anser att det är fel att ta strid mot lärarna. I debattartikeln "Skolan behöver fler lärarelänk till annan webbplats" skriver han: 

"Att säga att det skall införas 40 timmars arbetsvecka för lärarna och att det skall kompenseras med högre löner är inte realistiskt i ett ekonomiskt ansträngt läge. "

Dessutom gör Sven Lindkvist ett mycket intressant påpekande:

"Som socialdemokrat är min ambition att alla elever når de mål som krävs för dagens samhälle. Detta gör vi inte genom att söka strid med lärarna.
Eftersom det är en i grunden socialdemokratisk idé med dagens arbetsformer i skolan så väckte det viss förvåning för mig att ett antal socialdemokratiska politiker tog avstånd från den nuvarande arbetsformen i skolan. Inget är dock så bra att det inte kan bli bättre. Men det skall inte dubbelspelas i den här frågan. Det är inte seriöst eller trovärdigt.

Att först säga att det skall införas 40 timmars arbetsvecka och sedan säga att det skall kompenseras med högre löner. I ett ekonomiskt ansträngt läge tro att detta är realistiskt i Sveriges flesta kommuner är inte trovärdigt. Eller är utspelet enbart till för att skapa ett kamouflage för något annat? Hur skulle lärartätheten se ut i Trelleborg med högre kostnader för skolan utan ekonomiska bidrag från annat håll än kommunen."

Sven Lindkvist avslutar sin debattartikel med några klargöranden:

"Min uppfattning är att:

Skolan behöver fler lärare.

Elever i behov av stöd måste få det.

Ingen elev ska behöva lämna skolan utan tillräckliga kunskaper eller med ett knäckt självförtroende. Elevernas inflytande över det egna lärandet måste öka.

Lärarnas möjligheter att utvecklas i sitt yrke måste bli bättre.

För att lyckas med detta krävs ett samarbete mellan lärarfacken och huvudmännen. Ett samarbete som måste bygga på respekt och tilltro för att hitta olika lösningar."

Jag lyfter på hatten för detta debattinlägg. Samtidigt undrar jag vad socialdemokraterna i SKL med Illmar Reepalu i spetsen säger om detta. Den som ändå fick vara en fluga på SKL:s högkvarter på Hornsgatan i Stockholm för en dag ...