Moderater anser att man bör lämna SKL på grund av arbetstidsfrågan

I en debattartikel med rubriken "Borde lämna SKLlänk till annan webbplats" som publiceras i Skolvärlden skriver de två moderata politikerna Patrick Reslow (M), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden i Malmö och Martina Jarnbring Palm, (M), ledamot av utbildningsnämnden i Malmö, att semestertjänster för lärare inte är något för Malmö.

Publicerad Av

De två ifrågasätter att Sveriges kommuner och landsting (SKL) stenhårt driver linjen att rektorerna skall få full nyttjanderätt över lärarnas arbetstid, vilket i praktiken innebär att nuvarande ferietjänster måste ersättas med semestertjänster, så kallad 40-timmarsvecka.

De menar att SKL glömmer innehållet i skolan:

"Frågan om skolans resultat handlar ytterst om undervisningens innehåll, kraven på kunskapsinlärning, ordning och reda i klassrummen samt den pedagogiska skickligheten och ledarskapet på skolan. Lärarens roll som pedagog måste vara den centrala utgångspunkten. Det vore bättre om SKL lade tid och kraft på dessa frågor i stället för att diskutera arbetstiden.
Lärarna tillbringar redan i dag mycket tid i skolan. Under de senaste åren har lärarnas arbetsuppgifter ökat utan att någon annan arbetsuppgift har tagits bort. Allt mer ska göras under arbetstiden på skolan.
Att då kraftigt minska förtroendetiden kommer leda till att mycket arbete inte kommer att kunna inrymmas inom den föreslagna 40-timmarsveckan, eftersom yrkets uppgifter är så ojämnt fördelade under läsåret.
Det är viktigt att låta det vara så, för att undervisningen skall kunna fungera. Om lärarna skall kunna göra ett professionellt och engagerat arbete, är det en förutsättning att de själva ska kunna bestämma över hur arbetet ska läggas upp och när detta ska ske.
Risken är annars stor att läraryrket blir än mer oattraktivt. Införandet av 40-timmars arbetsvecka kommer enligt vår mening även att leda till komplikationer och fördyringar när det gäller uttagandet av semester (som ju då måste kunna göras när som helst under året), arbetsrum med lämplig utrustning till lärarna med mera."

De avslutar sin artikel följande skarpa uppmaning till de borgerliga partierna i SKL: 

"Folkpartiet liberalerna valde att lämna SKL-förhandlingarna i arbetstidsfrågan. Det vore bra om övriga borgerliga partier gjorde detsamma."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla