Lärarnas ferietjänster räddade!

Förbundsordförande Metta Fjelkner var tidigt ute i bland annat Ekot för att berätta om det nya avtalet, där hon kämpat för lärarnas ferietjänster med förtroendearbetestid. Hon var också ute på torsdagskvällen i SVT Aktuellt och TV4 samt i SVT:s nyhetssändningar på fredagen och beskrev avtalet.

Nu blir den så kallade bilaga M kvar och det kommer fortsättningsvis krävas lokalt avtal för att skolor ska pröva semstertjänster eller andra arbetsmodeller. Lärarnas Riksförbund kommer att kämpa för att lärarna ska utveckla arbetsformerna utifrån sina egna erfarenheter och med elevernas lärande och bästa för ögonen.

I avtalet ingår att frågan om ökad måluppfyllelse ska analyseras och om det finns behov ska det alltså kunna göras lokala avvikelser, liksom idag. Skillanden är att det nu finns en prislapp för de lärare som väljer att gå över till ett annat arbetstidsupplägg. De som gör det får 1500 kronor extra.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla