Olika syn på avtalet

Alla lärare får minst 3,5 procent.
Fel. Garantierna gäller att lärarkollektivet får 3,5 procent. Liksom tidigare gäller individuell lönesättning för lärarna. 

Publicerad Av

Bilaga M är säkrad i minst fyra år.
Fel. Avtalet gäller i 25 månader. Parterna har gjort en avsiktsförklaring om att kommande avtal ska innehålla bilaga M, och dessutom vet ingen hur långt nästa avtal blir.

Det kommer att vara helt frivilligt för varje lärare att bestämma om man ska ha ferie- eller semesteranställning.
Tveksamt. Riktigt så enkelt går det inte att beskriva verkligheten. Ett kollektivavtal omfattar precis som ordet säger ett kollektiv. Om individen ska välja innebär det i regel att individen gör upp med arbetsgivaren själv.
I vissa lokala kollektivavtal, t ex i Ektorpsskolan i Norrköping anger det lokala kollektivavtalet att läraren väljer, men då måste det vara reglerat i avtalet.

Även om alla andra på skolan övergår till semestertjänst, så kan jag bestämma att ha kvar min ferietjänst.
Se ovan.

Ingen kommer att tvingas till ändringar i arbetstidsregleringen.
Se ovan.  

Avtalet innebär att parterna ska arbeta med flera fokusområden, t.ex. skolledarnas och förskollärarnas särskilda problem.
Står inte alls i detta avtal. Dock nämns förskollärare på ett enda ställe, eftersom det är ett läraravtal så talas det bara om lärare.

Det är viktigt att alla lärare får saklig och korrekt information och beskrivningen av avtalet HÖK10.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla