Metta Fjelkner intervjuas i DN om läraravtalet

I lördagens Dagens Nyheter intervjuas Lärarnas Metta Fjelkner om det nya läraravtalet (finns endast i dagens pappersutgåva av tidningen).

I artikeln med rubriken "Lokala läraravtal oroar fackförbund" beskrivs hur Lärarnas Riksförbund oroas av att diskussionen om skolans kvalitet riskerar att komma i andra hand när fokus riskerar att läggas på att lärare ska gå över till 40-timmarsvecka och semesteranställning.

Metta Fjelkner förklarar att hon i huvudsak är nöjd med torsdagens centrala avtal som ger 3,5 procents löneökning på två år och räddar kvar ferietjänsterna som norm.

Samtidigt är hon orolig för att det ute på skolorna kan leda till fighter om arbetstiden, istället för att arbetstidsdiskussionen får utgå från en samsyn på elevernas behov.

"Vad vi nu måste fokusera på är vad som kan göras åt att drygt var tionde niondeklassare inte klarar skolans mål", säger hon till tidningen.

"Rektorerna får inte börja med att snabbt försöka driva igenom sina krav på 40-timmarsvecka med vanlig semester för alla."

Elevernas bästa måste styra lärarnas antal, inriktning och tider.

Metta Fjelkner uttrycker att lärarfacken befarar att de som som accepterar 40-timmarsvecka, och ges tillägget på 1500 kronor, kommer påtvingas fler elever. Det skulle innebära ännu mindre tid för förberedelser och anpassning till elevernas olika behov, och mer (obetalt) kvällsjobb hemma.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla