Nu är det dags att ställa krav på arbetsgivaren

Vad är det som avgör om en skola lyckas utvecklas?

Publicerad Av

Svaret är egentligen välkänt - och självklart. En som vet hur man vänder en skola skriver följande:

"Det var lärarna och rektorerna som var avgörande och sitter på nyckeln till framgång.
För att lyckas är det viktigt med höga förväntningar, tydliga mål och tidigare uppföljningar. Lika viktigt att är rektors främsta uppgift är att vara en pedagogisk ledare. Sin huvudsakliga arbetsuppgift är att stimulera och få lärarna att prestera höga resultat för sina elever. Administration och frågor om ekonomi och lokaler bör med fördel överlåtas till en intendent.
På så sätt frigörs mer tid för rektor att vara ute i klassrummet och ”kontrollera”, eller snarare följa upp, sina lärares undervisning. Så istället för att ta strid om lärarnas arbetstid så återstår nu arbetsgivarens viktigaste strid, nämligen att se till att alla våra skolledare får en arbetsmiljö som handlar om pedagogiskt ledarskap och inte som en kamrer i kommun­förvaltningen. Den största motståndaren där är inte de fackliga organisationerna utan arbetsgivarens egna föreställning, kultur och tradition."

Läs särskilt den sista meningen en gång till. "Den största motståndaren där är inte de fackliga organisationerna utan arbetsgivarens egna föreställning, kultur och tradition."

Den som skriver detta kloka är Robert Noord, socialdemokratisk politiker från Haninge. Han gör det på sin blogg under rubriken "Arbetsgivarens viktigaste strid återstår – mot sig själv!".

Noords blogginlägg inspirerades av ledaren i söndagens Dagens Nyheter. Där skriver tidningen ledarsida under rubriken "Dags att ställa krav" om att kontroll av lärarna inte ska ske genom kontroll av hur många timmar de är i klassrummet utan av hur elevernas kunskapsutveckling ser ut.

DN citerar Barack Obama som engagerat sig i skolan:

”Om en lärare får en chans eller två eller tre men ändå inte bättrar sig, så finns det ingen ursäkt för att den personen ska fortsätta att undervisa. Jag är emot ett system som belönar misslyckanden och skydda den som begår dem från konsekvenserna. Alltför mycket står på spel. Bara det bästa är gott nog när det gäller våra barns lärare och skolorna där de undervisar.”

DN menar att det därför måste ställas krav och finnas kontroller. Tidningen skriver:

"Uppgiften är svår, eftersom kontrollen lätt skadar det som den skulle främja. Är den helt inriktad på elevernas testresultat är risken att undervisningen snävas in till det som förväntas bli testat. Blir kontrollen mycket detaljerad kommer pappersarbete att ta tid och kraft från själva undervisningen.
Bäst utövas kontrollen genom ett aktivt ledarskap, genom att rektorer besöker lektioner och aktivt deltar i och uppmuntrar en dialog om undervisningsmetoder och elevernas kunskapsutveckling."

Visst behövs kontroll av såväl skola som lärare, men inte en instrumentell kontroll. Och det finns inga genvägar till framgång. Ledningen måste lägga ner sin själ i styrningen av skolan. Och politikerna måste engagera sig och ge rätt resurser.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla