Bra att Bjästa granskas

Händelsen och dess efterverkningar uppmärksammades i SVT:s "Dokument inifrån" och uppståndelsen blev stor efter att programmet sänts. Bloggen har också skrivit om detta i inlägget "När vuxenvärlden och skolan sviker". 

Publicerad Av

Nu kan vi alltså läsa att Skolinspektionen ska göra en extra noggrann inspektion där man ska lägga särskild vikt vid skolans ledning, styrning och arbete med värdegrunder.

"Vi vill naturligtvis titta på vilka lärdomar och erfarenheter som de dragit av händelserna det senaste året", säger Sten Svanholm, undervisningsråd vid Skolinspektionen i Umeå till TT.

Noteras ska också att Svenska kyrkan utreder Bjästaprästens agerande. Det är ju framförallt prästens och skolledningens agerande som kritiserats.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla