Om lärare inte får vara lärare går skolan utför

I fredagens Göteborgs-Posten finns en debattartikel som många lärare känner igen sig i.

Publicerad Av

Det är gymnasieläraren Kaj Peter Wallesten, som huvudsakligen undervisar i religion och filosofi vid Schillerska gymnasiet i Göteborg, som skriver under rubriken "Därför går det utför med svenska skolanlänk till annan webbplats".

Bland annat skriver Kaj Peter Wallesten att med alla skolutredningar och läroplaner har lärarna förvandlats till handledare samtidigt som den kommunala nedmonteringen av skolan har fortsatt.

"De bästa skolsystemen är de som lyckas rekrytera högt begåvade studenter till läraryrket. Och all forskning pekar ut klassisk, pedagogisk kompetens som nyckeln till en bra skola. I stället har vi blivit vittnen till en kommunal nedmontering av en likvärdig svensk skola med någorlunda tydliga kunskapsmål."

I sin debattartikel går han pedagogiskt igenom hur de kunskapsambivalenta rötterna i dagens svenska skola sträcker sig ända tillbaka till 1946 års Skolkommission och Alva Myrdal, Ragnar Edenman, samt Gösta Bagge.

"I Deweys anda såg de skolan som främst en fostrande kulturinstitution och de misstrodde mätbara kunskapsuppdrag. Också i 1973 års betygsutredning uttrycks oron för att betyg riskerar att ge skolans arbete en olycklig inriktning mot kunskaper och färdigheter. Resultatet tog form i Ulf P Lundgrens läroplan, LPO 94, med sina notoriskt otydliga kursmål. Det var dessa djupa rötter som kom att vattnas med koncentrerat näringsextrakt i den nykommunaliserade skolan."

Wallesten beskriver hur lärarna förvandlades till "handledare". Till och med från Skolverket utgick direktiv om att det var fel att undervisa barn och ungdomar. Lärarens nya roll skulle vara att stödja och ge råd.

"Den ämneskunnige och didaktiskt erfarne läraren som leder en hel klass genom en lektion stämplades som förändringsobenägen. Eleverna skulle helt enkelt lämnas att söka sin egen kunskap, eftersom ingen ändå kan lära ut något. Man kan bara lära in. Så hette det."

Den som läst Gunnar Ohrlanders bok "Den gudarna älskarlänk till annan webbplats" känner igen sig. Där skildras med sinne för det komiska de djupt tragiska försöken att nedmontera läraryrket. 

Kaj Peter Wallesten avslutar sin debattartikel med följande insiktsfulla analys:

"Skolans största problem i dag är kanske den djupa förtroendeklyfta mellan arbetsgivare och lärare som grävts i kommunaliseringens spår. Den måste överbryggas – för elevernas skull! Finns något som tyder på att vi klarar detta på egen hand? Är detta rent av det tyngsta argumentet för ett återförstatligande av skolan?"


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla