Kraftfull kritik mot betyg på lärare

Idag sätter utbildningsminister Jan Björklund ner foten i debatten om elevers betyg på, eller utvärdering av, lärare. Det sker i en debattartikel i Dagens Nyheter.

I”Elever ska inte vara med och bestämma lärarens lön” kritiseras den nya modell som man valt i Göteborg för lönesättning av lärare.

Utbildningsministern angriper såväl Sveriges Kommuner och Landsting med företrädare som moderaten Maria Stockhaus (som dock ej nämns vid namn) och socialdemokrater som Ilmar Reepalu.

Den senaste tiden har alltfler kommuner fattat beslut om hur lärarnas löner ska bestämmas. Här ingår att ele­verna ska utvärdera lärarna och utvärderingarna kommer att bli offentliga. Det innebär en form av betygssättning på lärarna och dessa betyg ska kunna ligga till grund för lärarens löneutveckling.

I sin debattartikel skriver Björklund:
"Dessa beslut är djupt olyckliga och riskerar att fortsätta sänka läraryrkets status och attraktionskraft. Själva idén är totalt feltänkt."

Han räknar upp kommunerna Göteborg, Sollentuna och Malmö där sådana beslut fattats. Men det finns ännu fler, såväl allianskommuner som rödgröna kommuner. En sådan allianskommun är Örebro. 

Och elevbetyg eller elevutvärdering som påverkar lönesättning föreslås i Södertälje, Danderyd, Haninge och Trelleborg.

Såväl i socialdemokratiska Göteborg som moderata Sollentuna är det klart utsagt att elevernas betyg, eller utvärdering ska påverka lönesättningen. 

Jan Björklund kritiserar detta och klargör samtidigt att:
"Elever och lärare befinner sig på samma arbetsplats, men på helt olika villkor. Ele­verna går i skolan under skolplikt, och är där för att förbereda sig för vuxenlivet. De har ännu inte den mognad och de livserfarenheter som vuxna människor i regel har."

Debattartikelns slutkläm förtjänas att citeras i sin helhet:

"Kommuner som fattar beslut om att eleverna ska delta i lönesättningen för sina lärare förstår inte skolans utmaningar. Lärar­yrkets status måste höjas. Folk­partiets uppfattning är att skolan borde återförstatligas, och den här typen av kommunala beslut exponerar tydligt varför.

Ingen annanstans i arbetslivet är det medarbetaren som sätter chefens lön. Varför denna modell skulle tillämpas just i skolan, där eleverna inte ens är myndiga, är en svårförståelig tanke. Syftet med idén är säkert inte att nedvärdera läraryrket, men det som är alarmerande är att konstruktörerna av denna idé inte inser att det är just detta som systemet riskerar att leda till.

Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Yrket måste lyftas för framtiden, inte sänkas."

Detta stöd för lärarna är mycket välkommet! Hittills är det framförallt Lärarnas Riksförbund som har stått upp för lärarnas professionella ställning i skolan. I flera artiklar har förbundets ordförande Metta Fjelkner  gått ut och kritiserat denna nya ogenomtänkta trend.

Senast i en debattartikel i GT/Expressen med elevorganisationen SECO:s ordförande, "Elever ska inte ge betyg på lärarna".

Under våren fördes också en debatt på Svenska Dagbladets debattsida med Sollentunas politiker och tjänstemän. I "Betyg på lärare helt feltänkt" skriver Metta Fjelkner tillsammans med forskaren Trevor Dolan.

I en slutreplik i samband med debatten i Svenska Dagbladet skriver Metta Fjelkner under rubriken "Tjänstemän och politiker — lyssna på lärarna" där budskapet just är detta enkla: Lyssna på lärarna!.

Att utbildningsministern nu går emot såväl SKL som de egna alliansbröderna i exempelvis Sollentuna och Örebro samt de socialdemokratiskt styrda Göteborg och Malmö är mycket viktigt.

* * *

Måste förresten tipsa om ett blogginlägg där Björklunds artikel inspirerat. Läs: Lysande idéer...detta att elever betygsätter och är med och lönesätter lärare...länk till annan webbplats


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla