Moderaterna lyfter fram skolan i valupptakt

Reinfeldt ägnade stort utrymme åt skolans utmaningar. Han prisade, föga förvånande - utförligt regeringens krishantering som han menade var välbalanserad och som hushöll med skattebetalarnas pengar. Men sedan övergick han till att tala om skola och utbildning, där lyfte han först fram en positiv sak:

Publicerad Av

”Aldrig har vi haft så många studenter på högskolor och universitet.”

Men Fredrik Reinfeldt menade sedan att den stora utmaningen inför framtiden är att alltför många ungdomar inte går ut skolan med betyg i alla ämnen och att alltför många lämnar gymnasiet utan högskolebehörighet. Dessutom är den psykiska ohälsan och ett hårt klimat för ungdomarna uppenbar.

”Idag mår ungdomar dåligt, de har dålig självkänsla och tror inte att någon är intresserad av dem på arbetsmarknaden. Vi måste få upp självkänslan hos dessa ungdomar, få dem att vilja utbilda sig vidare och därmed kunna få jobb.”

”Detta är den allvarligaste frågan för Sverige idag! Vi måste läka ett Sverige, en skola, med dessa problem”, sa Reinfeldt och påpekade samtidigt att en förändring av skolan tar tid att genomföra.

Moderaternas skolpolitiska talesperson Margareta Pålsson förde senare fram regeringens satsning på kunskap under rubriken ”Så blir alla skolor bra skolor” och hävdade att satsningen på ökat kunskapsfokus också leder till rättvisa.

Svaret på hur detta ska gå till att få alla skolor att bli bra skolor är att regeringens skolpolitik ska få fortsätta. En ökad kunskap är nödvändig för att klara Sverige i en global konkurrens, men också en förutsättning för att klara den egna framtiden och få vidare utbildning och livsmöjligheter.

Pålsson lyfte också fram att inspirerade lärare som tror på alla sina elever, på att de kan nå målen, är mycket viktigt.

”Alla elever kan lyftas, sa en övertygad Pålsson.

Några konkreta besked om vad som ska göras för att nå dessa mål gavs dock inte, förutom att man med regeringens politik ska nå dit. Kanske överlåts detta åt Jan Björklund att formulera i regeringskretsen?

Men med tanke på hur mycket Moderaterna nu talar om skolan tyder det på att partiet ändå har ambitionen att ändå vilja profilera sig inom skolpolitiken. Det ska bli spännande att följa valrörelsen.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla