Kloka ord från lärare

"För att undervisningen med eleverna ska kunna fungera behöver jag lägga ner mycket tid på för- och efterarbete. Som guldkant i min lärarvardag ser jag faktiskt de gånger jag får gå och undervisa i just mitt klassrum. "

Publicerad Av

Hämtat ur en lärarintervju i Niklas Gustafsons avhandling "Lärare i ny tid - Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter", maj 2010, sidan 120.

"Jag är övertygad om att det inte spelar någon roll vilka fina konstruktioner man bygger med ett arbetslag, med mentorskap och att läraren och eleven ska jobba nära varandra. Kärnan är fortfarande läraren i undervisningen. Det är den enskilde läraren som gör jobbet. Lärarens kunskaper och förmåga att förmedla kunskaper och färdigheter - det är det som är hela kvaliteten på allt. Samtidigt är ju läraren bara människa. Allmänheten verkar förvänta sig enorma saker av skolan och av läraren. Och inställningen till skolan och läraren tycker jag ofta är negativ. Jag undrar om det är den så kallade flumgenerationen som idag är föräldrar och kommer ihåg sina egna lärare och agerar utifrån detta."

"Lärare i ny tid - Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter", maj 2010, sidan 122.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla