Betyg gör skolan rättvisare

I rapporten ”Betygsatta barn – spelar det någon roll i längden?” granskar hon hur det gick för de barn som gick i skolan när betygen avskaffades på låg- och mellanstadiet. I dag är de vuxna.

Sjögren följer i sin rapport barnen både i de första kommunerna som tog bort betygen redan 1969, och i de sista som gjorde det 1982.

Slutsatsen är att barn till lågutbildade som inte fick betyg på låg- och mellanstadiet hade lägre sannolikhet att nå en gymnasieexamen än de som fick betyg. För flickor ökade andelen som inte gick gymnasiet med 8–16 procent och för pojkar med 7–10 procent.

Åman skriver vidare:

"Samtidigt visar studien att det fanns en annan grupp som vann på att betygen försvann: söner till högutbildade. Betygsfrihet på låg- och mellanstadiet innebar för deras del att andelen som nådde högskoleexamen ökade med 5–9 procent. I samma storleksordning ökade deras framtida årsinkomster.

Vad som ligger bakom dessa effekter av betygens avskaffande kan inte förklaras utifrån de statistiska data som Anna Sjögrens studie bygger på. Men man kan tänka sig olika förklaringar. Själv pekar hon på möjligheten att den typ av information som förmedlas vid utvecklingssamtal är svårare att tolka för föräldrar med kort utbildning än för högutbildade.

Betyg är inte hela svaret på hur elevernas prestationer kan förbättras i skolan. Feedback som ges av läraren i vardagen betyder mycket mer för elevernas förmåga att lära av sina misstag. Men betygens fyrkantighet är inte bara en svaghet utan också en styrka. De utgör en för alla begriplig sammanfattning och kan därigenom få en socialt utjämnande effekt. Och det är ett starkt skäl att återinföra betyg i årskurs 6."

Så långt DN. Men det finns några kommentarer till artikeln som är värda att fundera över. Som denna:

"Det är lite säreget att de rödgröna värnar om barnen till borgerliga kärnväljare och de borgerliga värnar vänsterns kärnväljares barn." 

Denna fråga är värd att fundera över. Ibland bedrar godheten visheten.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla