Fem punkter för att rädda skolan

Låt mig citera rikligt ur hennes text. Marklund menar att skolan inte fungerade särskilt bra för henne, eller för hennes barn:

"Att det, trots allt, blev folk av oss allihop beror uteslutande på de fantastiska lärare vi hade, både jag och ungarna. Om det finns några människor som borde få bragdmedaljer i dagens Sverige så är det den samlade lärarkåren."

Marklund tycker det behövs några "rejäla reformer för att rädda det sjunkande, svenska skolskeppet" och kommer med fem konkreta förslag. Jag tror de flesta lärare skriver under på allihop.

1) Höj lärarlönerna.
"Först och främst borde alla lärare få lönen fördubblad. I går.
Det skulle ge läraryrket den status och den attraktionskraft det förtjänar."

2) Mindre klasser.
"Ingen klass borde få bestå av fler än 10, eller högst 15, elever.
Det skulle ge läraren tid och möjlighet att se och hjälpa alla."

3) Nivågruppering av elever i skolan.
"Kunskapsrelaterade nivåer i skolan är inte ett straff, utan en möjlighet. Argumentet att 'svaga' elever skulle må dåligt av att placeras i en 'lägre' grupp är inte verklighetsförankrat. Den 'svaga' eleven mår garanterat mycket sämre av att gå i en jätteklass där han eller hon inte hänger med, och - framför allt! - inte lär sig någonting."

4) Skoluniformer för rättvisa.
"Skoluniformer borde införas från sexårsverksamheten och upp genom hela gymnasiet.
Det är inte ett fascistiskt högerargument, utan tvärtom.
Skoluniformer suddar ut klass och bakgrund och ger alla elever likvärdiga förutsättningar. Fokus läggs på vem man är i stället för hur dyra kläder ens föräldrar har haft råd att köpa åt en."

5) Betyg för alla elever.
"Mycket krut läggs i dag på att diskutera om, när eller hur svenska elever ska få betyg - en diskussion som är fullkomligt irrelevant sedan vi gjorde om skolan till en kapitalistisk industri. Betygssystemet har blivit helt urholkat."/.../"Men hela frågeställningen skulle självdö om skolan fungerade som den skulle.
Det finns nämligen inga "dåliga" eller "svaga" elever.
Det finns bara ungar med olika förutsättningar.
I en fungerande skola får alla barn bra betyg. Undantagslöst."

"Ett motargument mot mina förslag är att de kostar pengar.
Javisst, initialt - men de kommer garanterat att gå med vinst i längden.
Med en fungerande skola som tar tillvara alla barns unika förutsättningar skulle kostnaderna för kriminalvården sjunka drastiskt, liksom utgifterna för polis, rättsväsende, socialtjänst, sjukvård, a-kassa och försäkringskassa.
Vi skulle få ett starkare näringsliv, fler företag, bättre forskning, högre BNP, en lyckligare befolkning och en bättre miljö."

Som sagt, en fantastisk krönika.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla