Tidigare skolstart mot kunskapstapp

I Sydsvenska Dagbladet kan vi läsa en intressant text på söndagen.

Publicerad Av

I nyhetsartikeln "Sen skolstart bakom sämre testresultat" kan vi läsa om att en av förklaringarna till att svenska elever sackar efter i internationella kunskapsmätningar kan vara att svenskarna gått kortare tid i skolan.

"Man bör korrigera för att det ska bli en rättvis jämförelse", säger Christina Cliffordson, professor i pedagogik, till tidningen.

Det visar sig att i de internationella kunskapsundersökningar som uppmärksammats under senare år och där Sverige halkar efter, där jämförs ofta svenska eleverna med barn som gått både ett och två år längre i skolan, och som därför hunnit lära sig mer.

Men mer logiskt vore väl att istället för de korrigeringar som Cliffordson föreslår, borde man tidigarelägga skolstarten eftersom svenska elever faktiskt förlorar ett års studier som elever i andra länder får tillgodogöra sig.

I artikeln påpekas att man inte bara får mer kunskap av att gå ett extra år i skolan, man blir intelligentare också.

"Ju fler år man gått i skolan, desto bättre intellektuell förmåga har man. I ämnen som matematik och läsförståelse, just det som mäts i dessa internationella tester, har det stor betydelse. Särskilt syns skillnaderna bland yngre elever."

Cliffordson säger vidare att:

"Skolgångens betydelse för IQ spelar stor roll. Man utvecklas intellektuellt av att gå i skolan. Förr trodde man att människor föddes med en viss intelligens och den var som den var, men så är det inte. Att gymnastisera hjärnan gör att den utvecklas."

Eftersom forskningen visar att den intellektuella kapaciteten hos yngre barn utvecklas dubbelt så fort av ett skolår, än av att man bara blir ett år äldre, borde det leda till att de svenska beslutsfattarna stiftar lag om tidigare skolgång.

För som det påpekas i artikeln så är det fortfarande så att svenska elever visar allt sämre kunskaper. Jämför man svenska elevers resultat på 90-talet med resultaten tio år senare, så har nästan samtliga resultat försämrats.

Nämnas kan att Lärarnas Riksförbund också är positivt till tidigare skolstart.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla