Klokt om stressen i skolan

I artikeln "Centralt minska stressen i skolan" skriver han att lärarna behöver mer andrum i vardagen för att det ska kunna orka längre och för att fler unga ska våga välja yrket.

Karl-Yngve Åkerström, som har lång erfarenhet av att stödja skolpersonal, ger en bekymmersam lägesbild:

"Larmrapporterna om arbetsmiljön i skolan duggar tätt. Särskilt äldre lärare är stressade. Långtidssjukskrivningar och olika typer av förtida pension är toppen på isberget. Samtidigt ålderspensioneras många lärare snart. Behöriga ersättare saknas. Yrket har förlorat attraktionskraft hos unga." 

Han menar att för att kunna bromsa den förtida utslagningen av lärare måste konkreta arbetsmiljöåtgärder genomföras. Dagens situation med "höga krav, låg egenkontroll och ringa stöd är mycket farligt för hälsan".

Åkerström påpekar att tidigare kunde arbetsformer och planering läggas upp relativt fritt inom ramen för läroplan och budget. Dessutom understryker han att på senare år har konkret pedagogisk ledning saknats i många skolor.

"Lärare förväntas inte bara fullgöra lektioner, som fordrar anspänning för att man ska kunna vara lyhörd och föra dialog samt mobilisera sina ämneskunskaper. När lektionerna är över kan man inte unna sig att gå ner i varv. Då väntar samarbete med kolleger, samtal med elever och föräldrar samt lektionsförberedelser. Ostörda arbetsrum saknas ofta."

Karl-Yngve Åkerström konstaterar dessutom att: "En maskin som ständigt går på högvarv slits ned, det är likadant med människor."

Han menar att samarbete i grupp, under vissa omständigheter, kan vara effektivt och minska stress. Men han påpekar att arbetslag inte får bli ett självändamål.

"Det finns sällan enkla lösningar på komplicerade problem. God pedagogik fordrar också god arbetsmiljö. Det verkar svårt att på kort sikt få gehör för att kraven i skolan läggs på en nivå som bättre stämmer med de verkliga förutsättningarna. Snarare tycks utvecklingen peka åt motsatt håll. Det beklagar jag.
Däremot tror jag att det inom ramen för läroplanerna vore möjligt att återskapa en del av det andrum som lärare så väl behöver, genom att förstärka graden av egenkontroll över arbetssituationen. Då kanske det till och med så småningom kommer att finnas ork att bry sig om hur kollegerna har det.
Når vi därhän kanske våra ungdomar återigen vågar satsa på läraryrket. Och vi får en skola som blir ett föredöme för det övriga arbetslivet när det gäller arbetsmiljö, i stället för ett avskräckande exempel."

Låt oss för skolans och lärarnas skull hoppas att ansvariga politiker och skolledningar lyssnar på dessa kloka ord, som manar till mer andrum för lärarna. Eller, med andra ord, mer tid för för och efterarbete, tid för reflektion, utvärdering och inte minst påfyllning.