Svårt ändra beteende kring sexualitatet

I går kunde vi läsa ”Kondom mer tabu än sex”. Där konstateras att dagens unga har fler partner och mer tillfälligt sex. Samtidigt som sexvanor har ändrats har könssjukdomarna ökat kraftigt i samma grupp.

Publicerad Av

"P-piller, berusning och osäkerhet kan vara orsaker till att unga inte skyddar sig", säger Livia, 19 och Julia, 18 till tidningen.

Enligt Claes Herlitz på Socialstyrelsen,  kan en faktor bakom ett ökat riskbeteende vara att oron för hiv har minskat sedan 1990-talet. Experten: ”Det sexuella risk­beteendet har ökat”.

"Vi har fått bromsmediciner, hiv är inte längre en dödlig sjukdom på samma sätt. Risken för hivsmitta har hamnat i bakgrunden, fast den finns ju fortfarande."

"Dessutom har attityderna till tillfälliga sexuella kontakter ändrats, de har blivit mycket mer tillåtande. Förändringen har skett successivt, allra mest hos de unga kvinnorna. Numera ser man ingen skillnad när det gäller tjejer och killar där", säger Claes Herlitz.

Viveca Urwitz, chef för enheten för hiv-prevention vid Socialstyrelsen, säger att anser att det krävs systematiska åtgärder för att minska spridningen av sexuellt överförda infektioner i Sverige.

"Sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna behöver bli bättre. Och så behöver hälso- och sjukvården bli bättre på metoder för individuell rådgivning", säger Urwitz

"Kvaliteten är väldigt skiftande, både när det gäller skolundervisningen och rådgivning i vården. På vissa ställen är det bra, men det hänger för mycket på individerna."

 I dagens DN kan vi läsa om Patrick, 22, som i artikeln "Man känner sig omanlig och mesig" berättar varför han tror många unga struntar i att använda kondom och förtränger riskerna. Han säger att det knappast är informationen om smittorisken som brister.

"Jag har vuxit upp med en skola där vi hade sex- och samlevnadsundervisning för jämnan. Man fick höra om risker för sjukdomar, inte minst hiv, om oönskade graviditeter. Problemet är inte för lite upplysning, utan att man tar risker trots att vet vad det kan innebära. Samtidigt vet vi ju faktiskt inte hur det hade varit om inte all undervisning och kampanjer hade funnits, det hade kanske varit mycket värre då."

I detta sammanhang framstår Lärarnas Riksförbunds Kunskapsstipendium där alla Sveriges gymnasieskolor och niondeklassare inbjuds att tävla, som ett viktigt sätt att öka kunskapen kring denna sexuellt överförbara sjukdom. Den kan också leda till att insikten om behovet av säkert sex ökar.

Stipendiet går till de klasser som gjort det bästa specialarbetet om hiv och aids. De 50 första klasser som anmäler sig får ett exemplar av boken "Som en osynlig sten i mitt hjärta - om hiv och aids i Sverige och världen", samt en studiehandledning som Lärarnas Riksförbund står bakom.

Boken porträtterar i bild och text människor och kulturer från 20 olika länder. I studie­handledningen och boken kan elever och lärare hitta uppslag till olika specialarbeten inom hiv och aids.

Syftet med Kunskapsstipendiet är att öka kunskaperna om hiv och aids och medvetenheten om smittrisken bland skolelever. Det är också viktigt att veta hur hiv inte smittar, för att motverka fördomarna och diskrimineringen av de som är bärare av viruset. Stipendiet är inrättat av Lärarnas Riksförbund, Röda Korset och läkemedelsbolaget MSD.

Genom att integrera sexualundervisningen och koppla den till annan ämnesundervisning kommer kunskaperna öka. Och det är den naturliga kopplingen till lärarnas uppdrag att förmedla viktiga ämneskunskaper och insikter till eleverna.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla