Reinfeldts tal lyfte skolans problem

Något besked om en utredning av likvärdigheten i skolan och utfallet av skolreformer som kommunaliseringen och friskolereformen gavs inte alls.

Publicerad Av

Istället lyfte Reinfeldt fram att alltför många elever inte går ut skolan med betyg i alla ämnen och att alltför många lämnar gymnasiet utan högskolebehörighet.

I övrigt var detta Almedalental främst riktat till de egna angängarna. Dock noterades att Reinfeldts ambition var att driva gäck med de politiska motståndarna i den rödgröna oppositionen.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla