Vilka politiker står för sina löften i Almedalen?

Lärarnas budskap är "Ge alla elever samma chans!" och där lyfter vi den ökande orättvisan i skolan. Alltfler tecken visar nämligen att skolan inte är likvärdig. Istället vill vi lyfta den goda skolan och ge våra lösningar för att frigöra skolans möjligheter. Och höja både elevernas resultat och kvaliteten i undervisningen.

Publicerad Av

Det Lärarnas kommer att bevaka särskilt denna vecka är vilka politiker och partier som kommer att stå fast vid de löften vi kunde läsa på bland annat Makthavare.selänk till annan webbplats och i DN som gavs under Almedalsveckan 2008. Då lovade flera politiska företrädare från Socialdemokraterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna att de skulle arbeta för en utvärdering, en utredning om de stora skolreformerna i Sverige som kommunaliseringen och friskolereformen. Hur har dessa påverkat svenska skolans resultat?

Vad blev resultatet av försäkringarna som cirka 200 personer åhörde i sal E22 i Visby bibliotek? Ja, efter 2008 har det varit mycket tyst om detta. 

Folkpartiets Jan Björklund har inte fått med sig sina allianskollegor på sitt krav. Inte heller tycks Socialdemokraternas Mona Sahlin få stöd i sina egna led för en grundlig utredning av de stora och unika förändringarna som genomförts de senaste årtiondena i den svenska skolan.

Visserligen är politikers minne kort, men Lärarnas tänker påminna dem om vad de sagt!

Följ med under denna vecka när vi lyfter skolans bristande likvärdighet och debatterar vad som måste ske för att fler elever ska få den skolgång de har rätt till - oavsett om de har rika föräldrar eller ej!


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla