Björklunds tal dominerades av skolan

Nästan tjugo minuter av det tre kvart långa talet ägnades åt just skola och utbildning. Absolut rekord hittills, och troligen för resten av veckan.

Dock gav inte Björklund något besked angående vallöftet att utreda 90-talets reformer, exempelvis kommunaliseringen och friskolereformen.

Däremot förklarade han sina egna drivkrafter för att ägna sig så mycket åt skolpolitiken:

"Jag är född i ett textilarbetarhem i ett litet industrisamhälle i Västergötland. Mina föräldrar hade sju års folkskola. Jag kan inte erinra mig en enda vuxen som under min uppväxt satte sin fot i vårt kök som hade mer än sju års folkskola. Den äldre generationen i vårt samhälle ansåg att vi gick i skolan för att även vi skulle bli textilarbetare i Wäfveribolaget. Jag är den förste i min släkt som studerat längre än vad man är tvungen att göra.

Jag hade inte stått här i dag utan lärare med höga ambitioner och högre krav. Jag hade inte stått här idag utan lärare som ibland också sade ifrån och satte gränser när vi betedde oss illa. Jag tror att jag vet något om skolans betydelse."

Bloggen citerar ännu ett centralt stycke ut talet:

"Det största sveket ett samhälle kan göra mot elever som inte har krav på sig hemifrån, är att tro att man är snäll mot de barnen om också skolan är kravlös.

Skolan ska lyfta eleverna. Skolan ska vara en hävstång att lyfta sig uppåt för de elever som har fått en sämre start i livet. Om eleverna själva ska bestämma i skolan kommer de ju att bestämma att den ska utgå från det de redan känner till. Om undervisningen ska utgå från föräldrarnas sociala situation åstadkoms inga klassresor. Så skapas inga jämlika förut­sättningar. Med den synen bevaras det sociala arvet. Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma. Skolan ska ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla