Gårdagens oppositionsutspel om skolan en stor framgång för lärarna

Om de rödgröna vinner valet så ska betyg ska ges ett år tidigare än i dag, från sjunde klass. Och skriftliga omdömen ska ges redan från första klass.

Bland annat ska fler behöriga lärare anställas och det ska finnas minst nio lärare per hundra elever, en tioprocentig ökning.

För Lärarnas Riksförbund var dock det allra viktigaste beskedet i går att de rödgröna också ska utvärdera de stora reformer som gjorts på skolans område de senaste 20 åren.

Därmed finns det en majoritet i riksdagen för att genomföra en utredning. En utredning har Lärarnas krävt sedan 2008 års kongress. 

Enligt de rödgröna kommer utvärderingen att ligga till grund för förslag som stärker likvärdigheten i utbildningen, stärker kvaliteten och den sammanhållna skolan.

Nu ska det bli intressant hur alliansregeringen ska svara på detta utspel och besked från oppositionen. Kanske blir detta startpunkten för mer blocköverskridande initiativ i skolpolitiken? Det vore bra för skolan. Givetvis förutsatt att man enas om bra saker ...

En intressant uppgift som sprids nu i Almdalen är att utan Lärarnas Riksförbunds rapport, "Rika barn lära bäst?", som fick mycket stort genomslag i början av veckan, hade inte oppositionens utspel kommit!

Den ska ha fått många tveksamma bland de rödgröna att inse att skolreformerna från 90-talet måste utredas och korrigeras. Fakta sparkar och denna rapport är omskakande för den som vill arbeta för en likvärdig och rättvis skola med kunskap i fokus.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla