Översättningsmaskin eller människa?

I Aftonbladet kunde vi i veckan läsa om att man i Storbritannien prövat en elektronisk maskin som tolkar, "Översättningsmaskin ska hjälpa i skolanlänk till annan webbplats". I Sverige är man mer försiktig.

Publicerad Av

I en lågstadieskola i Birmingham går 384 elever från 32 olika länder. 60 procent av eleverna har ett annat språk än engelska som modersmål. Där används en elektronisk översättningsmaskin som gör att läraren kan kommunicera skriftligt på engelska och eleverna får lärarens meddelande uppläst på sitt modersmål av en digital figur med dataröst.

Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund, är avvaktande till att använda maskiner.

"En översättningsmaskin kan aldrig ersätta en person som sitter med i klassrummet och översätter. Barn behöver någon att diskutera med och ställa följdfrågor till, som kan förklara. Det kan en dator aldrig göra," säger hon till tidningen.

"När mycket små barn kommer till Sverige behöver de kommunicera på sitt språk för att kunna ta till sig svenska språket. Men därefter ska det vara svenska språket som gäller i klassrummet. Skolan har ett stort ansvar för att barnen kan svenska när de kommer ut på arbetsmarknaden."

Metta Fjelkner stänger dock inte dörren för denna hjälpteknik, men först vill hon se maskinen utvärderas.

"En maskin kan absolut inte användas istället för stödlärare som översätter, men kanske kan användas som ett komplement om den visar sig fungera bra."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla