Klassamhället blir starkare

Undersökningen visar att föräldrars inkomst blivit allt viktigare som förklaring till betygsklyftorna i svenska grundskola under 90-talet och framåt. 

Idag är det författaren Jan Guillou som sett ljuset, och som refererar till undersökningen i sin krönika i Aftonbladet, "Klassamhället förstärks utan betyg i skolanlänk till annan webbplats". Man måste ändå ge honom cred för att han skriver följande kloka rader:

"Rika barn får i allmänhet bättre betyg i skolan än fattiga barn. Så har det alltid varit och orsakerna är lätta att se. I rika hem är utbildningsnivån högre än i fattiga hem och rika föräldrar är inriktade på att barnen skall göra karriär i samhället genom högre utbildning. I rika hem finns inget behov av att ha självförsörjande barn och det är inget problem att barnen studerar några år utan att bidra till försörjningen
Det handlar inte om begåvning (även om många rika vill tro det) och alltså är det en fråga om en orättvis ordning och ett lika logiskt som klart uttryck för klassamhället.
På 60-talet beslöt sig Socialdemokraterna för att göra någonting åt denna orättvisa. Men eftersom det skulle vara alltför långtgående att avskaffa klassamhället bestämde man sig för att i stället avskaffa betygen. Logiken var enkel. Om man avskaffar betygen kan rika barn inte få bättre betyg än fattiga barn."

Guillou skriver skarpt om problemen för den rödgröna alliansen i skolpolitiken. Problem som man ändå tycks kunna manövrera sig igenom efter det nyligen gjorda gemensamma skolutspelet om tidigare betyg - och därtill en utvärdering av 90-talets skolreformer, som så många ser som en viktig orsak till svenska skolans kräftgång. 

Han beskriver socialdemokraternas position med följande bild:

"Vänsterpartiet vill inte ha betyg i skolan. Miljöpartiet vill ha privatskolor. Mitt emellan dessa åsnor står Socialdemokraterna, som tydligen finner husfriden viktigare än orättvisorna i skolan."

Men då har Guillou valt att bortse från den utvärdering och utredning av skolreformerna som ska genomföras om de rödgröna vinner valet. Den kan komma att ställa mycket på ända och betyda att skolpoltiken kommer att fokusera på elevernas rätt till kunskap under sin skolgång ...

Det visar sig också att Jan Guillou står på Lärarnas sida när det gäller frågan om ökat statligt ansvar för skolan. Han skriver:

"För övrigt anser jag liksom 80 procent av landets lärare och elever, att skolan bör förstatligas. Lika undervisning för alla, oavsett var man bor och oavsett klasstillhörighet."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla