Partiledarutfrågning i Sveriges Radio med skola i fokus

I dag har inte läraranställda rätt till samma skydd som kollegor i kommunala skolor då de behöver påtala missförhållanden. Detta är en fråga som Lärarnas Riksförbund länge drivit. Det är orimligt att lärare i friskolor inte har samma rätt att tala om olika förhållanden i skolan. Läs exempelvis rapporten "Tystade lärare" eller pressmeddelandet om bland annat rapporten med förbundsordförande Metta Fjelkners kommentarer.

Publicerad Av

Dessutom föreslår Jan Björklund att Skolinspektionen ska få utökade befogenheter till sanktioner mot friskolor som inte klarar kvalitetskraven. En friskola ska kunna förbjuda aktieutdelning till dess att kvalitetsbrister är åtgärdade.  

Krav i samma riktning har framförts av Lärarnas Riksförbund. Bland annat i en debatt­artikel i Svenska Dagbladet förra hösten där en ny finansieringsmodell skissades. För att få den nationella skolpengen som förbundet skulle kravet vara att man når målen. 

"Om det inte sker övergår den enskilda skolans huvudmannaskap till en statlig förvaltare. Då får Skolverket ta över skolan. Vi kan inte låta skolor fortsätta misslyckas år efter år."

Det är ett förslag snäpet hårdare än Björklunds förslag, och dessutom gällande alla skolor ...

Å andra sidan sa Jan Björklund i radioutfrågningen att villkor och regler för friskolor och kommunala skolor ska vara mer likvärdiga. Självklart måste det vara målet att kvaliteten i skolan är i fokus. Elever och lärare ska ha likvärdiga och rättvisa förutsättningar.

I ett nyhetsinslaglänk till annan webbplats i dagens Ekosändningar har också Metta Fjelkner kommenterat Björklunds utspel.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla