Politik och lärare

Lärarnas Riksförbund är strikt partipolitiskt obundet med medlemmar i allehanda olika politiska färger. Det är därför man med lätt förvåning läser en artikel om lärarnas partisympatier i senaste numret av Lärarförbundets (LF:s) medlemstidning ”Lärarnas Tidning” (sid 29, hittar tyvärr ej artikeln på nätet).

Publicerad Av

I artikeln sägs att LF:s medlemmar är "mer till vänster" och att "LRs medlemmar gillar Björklund". Man kan ju undra vad syftet är med denna bild, särskilt med tanke på att skillnaderna är små mellan förbunden.

Siffrorna ser ut enligt följande:
LF (c) 1,6; (fp) 4,0; (kd) 3,3; (mp) 14,3; (m) 11,7; (s) 23,9; (v) 7,9; (sd) 1,4, blankt 3,1
LR (c) 3,1; (fp) 9,5; (kd) 2,6; (mp) 14,8; (m) 15,9; (s) 19,7; (v) 7,9; (sd) 1,2, blankt 3,3

(Det är svårt att bedöma tillförlitligheten eftersom många inte bestämt sig för hur de ska rösta. Enligt undersökningsföretaget är siffrorna "ganska säkra". Bara cirka 68 procent av LF-lärarna och cirka 75 procent av LR-lärarna har angett vilket parti de röstar på.)

Siffrorna kan, om man vill, istället läsas som att spridningen bland partisympatierna är större inom Lärarnas Riksförbund: (c), (fp), (mp), (m) och (v) har lika många eller fler anhängare hos LR än hos LF, medan LF har fler anhängare för (kd), (s) och (sd).

Man kan ju tycka att det är bra med större spridning bland medlemmar för ett opolitiskt fackförbund. Och visst kan man å ena sidan hålla med om att det kan anses oroande att 1,4 respektive 1,2 procent av lärarna i respektive förbund har bestämt sig att rösta på (sd). Men å andra sidan är lärarna tydligt underrepresenterade bland sd:s sympatisörer, långt under de 3,4-4,7 procent som partiet har pendlat mellan i opnionsmätningarna.

I senaste numret av ”Skolvärlden”, medlemstidningen för Lärarnas Riksförbunds medlemmar, finns för övrigt en intressant genomgång av det känsliga ämnet lärare och politik, ”Lärare i politiken av olika skällänk till annan webbplats”.

Det är upplysande att läsa om Jan-Olof Sundh och Ann-Sofie Lifvenhage, båda politiskt engagerade lärare. Den ene för vänstern och den andra för moderaterna. Här kan vi läsa om hur man kan hantera frågan om de egna politiska sympatierna på olika sätt.

För ett renodlat yrkesförbund är inte den politiska tillhörigheten hos medlemmarna det viktiga, så länge som man delar de demokratiska värderingarna och synen på människors lika värde, som ju är bärande delar i vårt samhälle.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla