Grumlas sikten i skoldebatten?

Det är i samband med att hon försvarar Lars Ohlys som kritiserats för att han låter sina barn gå i friskola när han själv kritiserar friskolors vinstuttag.

Publicerad Av

Verdinelli påpekar att:

"Skendebatter grumlar sikten. I frågan om friskolevinsterna diskuteras Ohlykidsens skolval mer än det faktum att Ohly faktiskt har folket med sig i fråga om friskolevinster. Enligt en stor undersökning som Lärarnas Riksförbund gjort var bara tretton procent av svenskarna för att låta ägarna fritt disponera vinsten. Tre av fyra högerväljare (!) anser att vinsten antingen bör återinvesteras i skolan eller gå tillbaka till kommunen. Här finns ett hisnande demokratiglapp mellan politiker och väljare."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla