Höga förväntningar ger höjda resultat

I ett inslag beskrivs hur Nossebro skola lyckats få alla sina elever godkända för vidare studier. I inslaget får vi sedan veta att man nu ofta är två lärare i klassrummen. Dessutom släpper inte specialpedagogerna iväg någon utan godkända betyg.

Publicerad Av

Skolinspektionen har också uppmärksammat att ansvariga för skolan i Essunga kommun arbetar aktivt för att fler elever ska nå målen i skolan och att fler elever än tidigare går ut grundskolan med godkända betyg.

Andelen elever i Nossebro skola som går ut grundskolan med godkända betyg har ökat sedan 2007 från 62 till 96 procent. Samtidigt har elevernas sammanlagda måluppfyllelse förbättrats i 15 av 16 ämnen. Och alla elever som gick ut grundskolan 2010 är behöriga till nationellt program på gymnasiet.

Nu undrar vän av ordning om inte fördubblad lärartillgång i klassrummet innebär ökade resurser? Eller kanske det är så att ökad lärarbelastning för lärarna inte räknas? Men enligt rektorn Lasse Björkqvist är en huvudorsak att man slutat arbeta med flera grupper där man plockade ut elever som undervisades vid sidan om. Istället satsas på den ordinarie undervisningen som kommer alla till del. Scheman har fått pusslas ihop och resurserna satsas på att öka lärarstödet i klassrummet. 

Kanske en nyckelmening är det som Lasse Björkqvist säger i en annan nyhetsartikel: "Ingen elev mår bra av att bli varaktigt utplockad till en särskild grupp. Till slut tror eleven att den är mindre begåvad."

Nu har speciallärarresurserna integrerats i den ordinarie undervisningen. Och allt detta uppges ha skett inom befintlig budget och utan att lärarnas arbetstidsavtal ändras eller att undervisningsskyldigheten ändrats.

Det handlar alltså bland annat om att arbeta klokare med de resurser som finns. Men också att lita på lärarna och ge dem förtroende och tid att klara sitt uppdrag. 

Egentligen är väl Nossebro skola i Essunga kommun ett exempel på vad till exempel en kommun som Haninge också upptäckt. Nämligen att förväntningarna från lärarna på eleverna, och förväntningar från skolledningen på lärarna, är mycket viktiga.

Alla vägar som leder till målet är bra.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla