Ordning i skolan en förutsättning för lärande

Under rubriken ”Våga kräva ordninglänk till annan webbplats” ifrågasätter Stålhammar den motsättning som ofta byggs upp i skoldebatten mellan ordning/kontroll och kreativitet/dialog.

Publicerad Av

Han konstaterar det som kan tyckas självklart: Om skolorna ska kunna lära ut något till sina elever måste man först ta tag i ordningsproblemen. Självklart är en lugn och trivsam arbetsmiljö förutsättningen för dialog och kreativt tänkande.

Stålhammar, som under det gångna läsåret också varit rådgivare till de skolansvariga i en liten kommun i Mellansverige berättar att han såg att det:
"Bland både föräldrar och lärare fanns närmast en desperation över bristen på allmän hyfs hos många elever. De kom för sent och lämnade lektionen när det behagade dem. Kepsar, jackor, tuggummin, ipods och mobiltelefoner var som i många skolor ständiga irritationsmoment för lärarna att ta tag i. Knuffar, svordomar och ovårdat språk kännetecknade den psykiska miljön. Minieldsvådor i papperskorgar och på toaletter, slagsmål i korridorerna, allt medan de rädda och svaga eleverna trycker in sig i hörnen för att inte synas och bli mobbade." 

Stålhammar beskriver också den utveckling vi ser i dag där föräldrar som vill att deras barn skall gå i en lugn och bra skola med effektivt inlärningsklimat väljer bort den kommunala skolan och söker sig till en friskola. Skolan skiktas och klyftorna ökas än mer.

"De kommunala skolorna har svårt att konkurrera. I och med att kommunerna tog över ansvaret för skolan år 1991 försämrades också skolans möjligheter att utvecklas positivt. De statliga skolinstitutioner, länsskolnämnderna, som tidigare fanns i varje län för att inspektera, utveckla och stödja de skolor som behövde hjälp, avskaffades. "

Bert Stålhammar skriver vidare att det vore bra:
"om de som motsätter sig alla åtgärder för en bättre ordning i skolan någon gång försökte tänka sig in i hur det kan se ut i ett alldeles vanligt klassrum. Skolan är för viktig för att förslag om förbättringar skall bemötas med intellektuellt slappa argument av typ straffskola, kaserngård och fiske i grumliga vatten."

Man kan önska att fler av alla de som tror de vet hur skolan ska vara, så väl på lärarutbildningarna som annordstädes lyssnade mer till lärares beprövade erfarenhet, än till välmanande men idealiserade tankar om "fritt" lärande.

Elever och lärare behöver lugn och arbetsro. En självklarhet som inte borde behöva debatteras.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla