Lärarnas ledarskap viktigt för nästa steg i skolan

Onsdagens huvudledare i Dagens Nyheter är intressant läsning. Under rubriken "Skolan i topp" påpekas att: "Jan Björklund har både förändrat skoldebatten och genomfört viktiga reformer. Men inför nästa mandatperiod krävs ett bredare perspektiv på skolans ledarskap."

Tidningens ledarskribent har lyssnat till Michael Fullan, tidigare professor vid universitetet i Toronto i Kanada och skolexpert som lett ett stort reformprogram av skolan i delstaten Ontario. 

För Michael Fullan är ledarskap viktigt. Han menar att framgångsrika skolreformer har ett fåtal tydliga mål och drivs med tydligt stöd från den högsta politiska ledningen. Samtidigt har de inte varit ensidigt toppstyrda utan i hög grad byggt på delaktighet av rektorer och lärare.

Det stora uppdraget under nästa mandatperiod är att - oavsett vem som styr landet - att lärarna och skolan får arbetsro och kan fokusera på skolans kunskapsuppdrag.

Det kan vara värt att påminna att i den nya skollagen riktas uppdraget tydligare till skolan, rektor och lärarna. Bland annat försvinner kravet på lokala skolplaner och kommunala kvalitetsredovisningar. Det är läraren som är ansvarig för kvaliteten på undervisningen och rektor, lärare och övrig personal ansvariga för skolans kvalitetsarbete. Därtill förstärker förslaget om lärarlegitimation att det är utbildade, behöriga lärare som kan ta detta ansvar.

Samtidigt pågår en utredning om ”Skyldighet att anmäla missförhållanden i skolan” – vilket ger personalen möjlighet att påtala missförhållanden, något som kan vara ett stöd om man ej får de resurser som krävs för att utföra sitt uppdrag.

Den som vill veta mer om detta kan läsa kommittédirektivet härlänk till annan webbplats.