SKL lovar och varnar

I debattartikeln med rubriken "Kommunerna kommer att anställa 10 000 nya lärare" skriver Knape bland annat att: "De stora överskotten gör det möjligt att anställa de lärare, sköterskor och läkare som behövs".

Publicerad Av

Han gör en tydlig utfästelse om kommunernas satsning på lärare:

"För att upprätthålla lärartätheten på samma nivå som genomsnittet för de senaste fyra åren krävs ungefär 6 000 nya grundskollärare till och med läsåret 2016/2017. Inom förskolan skulle det röra sig om cirka 4 000 nya förskollärare.
Mot bakgrund av de rekryteringsbehov som finns är det glädjande att ekonomin för landets kommuner och landsting är god. Det finns regionala skillnader och landstingens ekonomi är något svagare än kommunernas, men prognoserna pekar på överskott ingen hade vågat förutspå när krisen slog till.
Överskottet för 2010 i sektorn beräknas bli minst 20 miljarder kronor och överskottet för 2011 minst 10 miljarder. Det är resultat som visar på den lokala nivåns styrka. Man kan peka på tre förklaringar till varför det finns fog för att säga att krisen gick att hantera: resurstillskottet, andelen arbetade timmar ökar och antalet sjukskrivningar har minskat."

Men Knape går också ut och kritiserar att rikspolitikerna vill styra skolan och andra verksamheter som kommunerna ansvarar för. Han avslutar sin artikel:

"Nu har vi en unik chans att stärka och utveckla välfärden. Det är inte främst ökade statsbidrag som krävs - utan arbetsro! En nationell nivå som värnar finansieringsprincip och den kommunala självstyrelsen genom generella statsbidrag utan öronmärkningar och pekpinnar. Det är också respekt för medborgarna. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det är en fråga om demokrati."

Samtidigt som SKL - och därmed kommunerna - lovar mycket stora satsningar på lärare går Anders Knape och SKL:s vice ordförande Ilmar Reepalu (S) även ut i Svenska Dagbladet i en artikel med rubriken "Rikspolitikers löften hotar kommunerlänk till annan webbplats"där de beklagar sig och varnar för att rikspolitikerna lägger sig i för mycket i kommunernas verksamhet. (Artikeln finns endast i kortversion på webben.) Att det beror på att kvalitén inte håller måttet glömmer de att nämna.

Båda dessa artiklar och utspel är som sagt direkta svar på den debattartikel som Lärarnas Metta Fjelkner hade i Svenska Dagbladet i helgen där hon krävde att de stora överskotten i kommunerna, som alltså ännu inte använts, ska riktas på en stor satsning på lärarna och skolan.

I artikeln "Satsa rekordvinsten på skolanlänk till annan webbplats" klargjorde Metta Fjelkner att hon vill se ett Lärandelyft och skrev:

"Dagens situation lyfter återigen behovet av en långsiktigt hållbar finansiering och styrning av skolan. Nu har ändå kommunerna möjlighet att visa att man kan styra resurserna och vill ge företräde åt skolan och åt elevers lärande.

Efter tjugo år av försök att växa in i skoluniformen kan kommunerna ta ansvaret och visa att man prioriterar landets framtid som kunskapsnation. Nu är det dags för kommun­politikerna att stå upp för skolan."

Man kan verkligen se att Lärarnas gör skillnad och påverkar skoldebatten. SKL:s utspel i dag är ett direkt svar på Lärarnas Riksförbunds debattartikel men också en reaktion på de löften som Lärarnas fått från båda politiska blocken. Oavsett vem som vinner riksdagsvalet kommer det att ske en granskning av likvärdigheten i skolan och av hur kommunerna skött ansvaret för skola och utbildning för landets elever.

Det är kanske inte konstigt att man börjar bli orolig hos Sveriges Kommuner och Landsting.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla