Regeringens budget och skolan

För skolans del gick Lärarnas Riksförbund ut med en kommentar först av alla och konstaterade i ett pressmeddelande att "Regeringens budget inleder trendskifte för skolan". Lärarnas ordförande Metta Fjelkner konstaterade där att rollfördelningen i svensk skola är på väg att förändras.

Publicerad Av

"Vi välkomnar att de första stegen mot en tydlig statlig styrning och ökat ansvarstagande för svensk skola nu tas i regeringens budget".

Lärarnas menade att regeringens budget visar att staten nu allt mer uttryckligt går in på skolans område. Man tar ett ökat ansvar för undervisningens kvalitet och för lärarnas fortbildning. Detta är en utveckling som bör fullföljas, och som förbundet länge efterlyst.

Bland annat har regeringen, förutom kvalitetsatsningar på undervisningens kvalitet valt att aktivt gå in och främja en lönesättning som riktar in sig på de lärare vars undervisning visar en positiv påverkan på elevernas resultat.

Detta stöddes även av Lärarförbundet, LF, som i övrigt ansåg att skolan behöver mer pengar. I pressmeddelandet "Höstbudget ger otillräckligt stöd till kommuner" menade man att statens resurser måste styras tydligare och ge långsiktiga planeringsförutsättningar för att undvika fler nedskärningar i skolan.

Därmed är, glädjande nog, Lärarförbundet nu tydliga förspråkare av mer statligt finansiellt ansvar för skolan.

Nämnas kan också, som SVT Nyheter lyfte fram, en utökad satsning på Skapande skola, som syftar till att främja barn och ungas möjlighet att ta del av kultur i skolan. Regeringen har avsatt ytterligare medel så att Skapande skola ska omfatta hela grundskolan från årskurs 1-9. Skapande skola har varit en framgångsrik kultursatsning för regeringen så att det fortsätter är inte förvånande.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla