Vinst i privata friskolor på väg att begränsas?

Lärarnas Riksförbund har länge varnat för alltför stora vinstuttag i privatägda skolor och menat att överskotten ska gå tillbaka till verksamheten och komma elever och lärare till del.

Publicerad Av

I en stor väljarundersökning som förbundet presenterade på DN Debatt förra året visar det sig också att tre av fyra vill stoppa ägarnas vinst i friskolor och att tre fjärdedelar av M- och FP-väljarna anser att friskolors vinst ska användas i skolverksamheten eller betalas till kommunen. I synen på friskolor är det stor skillnad mellan politiken och väljarnas åsikter.

Nu kan den skillnaden vara på väg att ändras och att politikerna lyssnat på sina väljare. Om DN har rätt kanske de första stegen börjar tas.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla