Satsa på bra lärare – och glöm ej ämnesmetodiken

I dagens Expressen kan vi läsa en intressant debattartikel av Pär Kurlberg, professor i matematik vid KTH och tidigare i år belönad med det prestigefyllda Gustafssonpriset i matematik.

I "Björklunds skola i retorikernas våld" kan vi läsa vad en verkligt ämneskunnig anser om kunskapsläget i svensk skola, en skola där nyligen Skolinspektionen konstaterade att matematikundervisningen har stora brister. Liksom många andra, däribland Lärarnas, menar Kurlberg att lärarutbildningen varit undermålig och inte lockat tillräckligt bra studenter. Kullberg påpekar att:

"Retoriskt skickliga pedagoger har sålt en mirakellösning där bra didaktik ersätter ämneskunskaper. 'Teorier om lärandeprocesser' är viktigare än hur nyblivna lärare håller ordning på och intresserar ett rum fyllt med förstaklassare; metodik är numera ett fult ord."

Och Kurlbergs avslutning får vi hoppas utbildningsministern verkligen läser noga och tar till sig och - än viktigare - ser till att kommunerna följer:

"Bäste utbildningsminister Jan Björklund, låt pedagogiken, likt läkevetenskapen, bli evidensbaserad innan den tillåts reformera skolan och lärarutbildningen. Skapa incitament för skolor att premiera bra lärare, och få många duktiga elever att se läraryrket som en attraktiv karriär - utan detta är lärarlegitimation meningslöst. Ett konkret förslag är att i statlig regi anställa disputerade gymnasielektorer, säg en per tio ämneslärare. Det kostar, men har en kunskapsnation värd namnet råd att låta bli?"