Fortsatt debatt om diagnoser i skolan

I dagens Svenska Dagbladet kan vi läsa ett tänkvärt inlägg i den ständigt pågående debatten om olika typer av diagnoser som ställs på våra barn. Denna gång är det barnläkaren Harriet Maler som i "Fel undervisning gör att barn utredslänk till annan webbplats" hävdar att dagens skola inte tar hänsyn till hur barn utvecklas i allmänhet, och att man därmed ställer krav som eleverna har svårt att leva upp till. Det menar hon är en del av förklaringen till att allt fler utreds för diagnoser som ADHD. 

Publicerad Av

Harriet Maler skriver att den nuvarande läroplanen varken har beaktat hur barn utvecklas i allmänhet eller vilka skillnader som finns mellan olika barn:

"Genom utvecklingspsykologi och neurobiologi vet vi att överordnade funktioner som abstraktionsförmåga, planerings- och organisationsförmåga hos alla barn utvecklas först från 10-årsåldern. Trots detta envisas skolan med att barnen ska söka kunskap själva redan från 6-årsverksamheten. Alla moderna medier översköljer även små barn med massor av fakta som de omöjligt kan sovra bland. Under de första skolåren skulle antagligen en viss tillbakagång till mer gammaldags katederundervisning vara bra för alla barn. Miljön i klassrummen skulle bli mindre rörig, vilket i synnerhet barn med koncentrationssvårigheter skulle må bra av. Ren minnesträning, det vill säga utantilläxor är nog också underskattat."

Harriet Maler avslutar sin artikel med följande understatement:

"Visst finns ett behov av tidig utredning av inlärningsproblem, men frågan är om inlärningsproblemen inte skulle minska med ett annat undervisningssystem, som tar hänsyn till både neurobiologi och utvecklingspsykologi."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla