Att fortsätta löpa med arbetsgivarna straffas av lärarna

I måndagens Dagens Nyheter kunde vi läsa en mycket intressant - och mycket klargörande debattartikel där LF, Lärarförbundet, som organiserar förskolepersonal och lärare och rektorer och andra som arbetar i skolan, som kantorer och vaktmästare, med rubriken "Sveriges lärare vill inte ha tillbaka den statliga skolan”.

Publicerad Av

Egentligen behövde kanske ingen vara förvånad när LF gick ut med SKL och förde ut en både diskutabel och tendensiös undersökning med endast 800 lärare. Svarsalternativen var många och de flesta konkreta och angelägna. Men lärarna som tillfrågades fick bara välja två svar. Enligt undersökningen vill alltså lärare inte ha ökat statligt anvar för skolan och statligt huvudmannaskap.

Med tanke på att samma parter genomförde kommunaliseringen var detta budskap bara väntat. Men många lärare reagerade dock med förvåning och ilska. Det kunde man se i majoriteten av kommentarerna till artikeln från lärarhåll. Här några av väldigt många exempel:

"Lärarförbundet organiserar i första hand fritidspedagoger och förskolelärare. Är detta verkligen en representativ åsikt för de personer som undervisar i skolorna och som är organiserade i Lärarnas Riksförbund?
Peter Roth"

(Peter, svaret är förstås nej ...)

"Att göra detta med SKL, denna organisation som höjer usken oavbrutet. Vet hut!!
Nu lämnar jag LF! Tack LR för att ni vill tillbaka till en likvärdig skola över hela landet. Idag används lärarna som budgetregulatorer i den kommunala ekonomin.
Sven Lindgren"

"Om Eva-Lis på något sätt vill beteckna sig själv som representant för lärare och därmed med deras professionella utövning som väl bör ha kunskap och kritiskt tänkande men även ärlighet som grund blir man mörkrädd efter att ha läst denna debattartikel. Gör om och gör rätt! Vill ni undersöka om lärare önskar statlig eller kommunal huvudman ställ då frågan med dessa två svarsalternativ istället för att utläsa svar från en enkät på frågor som inte ens har ställts.
Så oärligt -skäms på er!"

"Tack Eva-Lis för att du så tydligt bekänt färg i och med denna artikel. Nu behöver jag inte tveka längre utan har gjort slag i saken och sagt upp mitt medlemsskap i LF. Borde naturligtvis ha gjort det för länge sedan men återigen TACK för att du gav mig den sista knuffen som behövdes. Helt sjukt att du med dina åsikter ska stå som representant för så många lärare som helt uppenbart tycker raka motsatsen i den här frågan. Jag hoppas innerligt att många lärare väljer att göra som jag, nämligen.
CJ"

"Lärarförbundet förnekar sig inte. 1990 sålde de ut likvärdigheten i skolan med (S)-regeringen. Nu samarbetar de med SKL för att behålla Sveriges 290 olika skolsystem och går dessutom med på att avveckla ferietjänsten. Följden blir fortsatt ojämlikhet för eleverna och än större arbetsbörda för oss lärare (lika stor mängd arbete ska genomföras på färre betalda timmar per vecka). Nu är det hög tid att byta fack till Lärarnas Riksförbund!
Snart f d lärarförbundare"

"Jag har länge tänkt att det var dags att byta fack och nu gör jag slag i saken. Tack för hjälpen!
Sofia"

"Skulle vara intressant att se statistik om andelen lärare som vill förstatliga är störst på gy och lägst i förskolan. Kan tänka mig att det finns en skillnad mellan de som ser sitt lärarjobb som omsorg och social fostran och de som ser det som kunskapsbyggande och 'intellektuell fostran'
anna"

"Lite svårt att förstå. För tillfället är det väl kommunernas nedskärningar som förhindrar satsning på bättre undervisning!?
Joppe"

"Lärarförbundet hjälpte till att införa kommunaliseringen. Medlemmarna i förbundet har alltid kommit i första hand inte eleverna! Alla skall kunna läsa och skriva är väl måttet.
Likvärdig och uppdaterad tioårig grundutbildning klarar inte en kommunal eller privat skola av. Det gäller garantera kunskaper som kan stå emot verklighetsfrämmande påståenden.
ufsktfa"

"Hela undersökningen är ju löjligt utförd. T ex "Om du måste välja mellan mindre klasser ELLER förstatligande, vilket väljer du då?" Slutsats (ogiltig): Eftersom de flesta lärare väljer mindre klasser vill de inte ha något förstatligande...
anna"

"Lärarförbundet och SKL i skön förening - måste vara alla oheliga alliansers moder. Får mig allvarligt att överväga om skolplikt är en bra idé framöver.
Kalle"

"Man får nog anse det anmärkningsvärt att en lärarnas fackförening inte skäms att tala om hur enskilda kommuner på det statliga huvudmannaskapets tid hindrades att satsa på kvalitetshöjande åtgärder!!!! Har Sirén/Knape aldrig hört talas om de ständigt sjunkande kunskapsresultaten för eleverna sedan kommunaliseringen och privatiseringsraseriet med alla dess avarter - inte minst "billig" undervisningspersonal, dvs sådan som saknar såväl ämnes- som undervisningskompetens! - infördes! Otroligt!
Margareta På Österlen"

"Dags att gå ur lärarförbundet.
IT"

"Vem ger Eva-Lis Sirén mandat att tala för oss lärare (och detta tillsammans med SKL som är vår förhandlingsmotpart) det är ju tragiskt. Staten kan ju naturligtvis på ett helt annat sätt låsa pengar till skolan. Det känns som om jag genast vill gå ur lärarförbundet!!!
Ingvar Klasson"

Detta var några av de i skrivande stund 168 huvudsakligen starkt negativa reaktioner från lärarhåll. På Facebook kan man läsa fler besvikna kommentarer:

"För drygt 20 år gjordes kommunaliseringen upp bakom LRs rygg av bland annat föregångarna till Lärarförbundet. Nu gör man återigen gemensam sak med arbetsgivaren och menar att skolans inte ska förstatligas. Vad menar LF? Skolans har inte varit statlig sedan 1966. Är LF rädd för en nationellt finansierad skola av hög kvalitet? Tragiskt med splittring. Idag känns det extra skönt att representera LR."

Skillnaden mellan de två lärarfacken framstod väldigt tydligt på måndagen eftersom man då också kunde läsa en debattartikel av Lärarnas Metta Fjelkner i Svenska Dagbladet. Hon sträckte där ut en hand till samarbete för att stärka likvärdigheten i svensk skola.

I "Lärarna efterlyser ökat statligt ansvarlänk till annan webbplats" har Fjelkner efter läsning av Lärarförbundets egna kongressrapporter kunnat konstatera att man låter allt mer som Lärarnas Riksförbund i talet om likvärdighet och ökat statligt ansvar. Ska man inte då dra åt samma håll?

Nej, det visade sig alltså att det bara var ord utan innehåll. Allt ska fortgå som vanligt med stöd av SKL ...

Under dagen gick därför Lärarnas ut med ett pressmeddelande med klarspråk: "Skillnaderna mellan lärarfack tydligarelänk till annan webbplats".

Låt oss hoppas att debatten kommer fortsätta. Det mår svensk skola bra av.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla