Skolforum 2010 med debatt om statlig eller kommunalt styrd skola

Debatten om behovet av statligt ansvar för skolan var uppmärksammad av lärarna på det nu avslutade Skolforum. Det är ett ämne som berör lärarnas vardag och arbete.

Publicerad Av

Frågorna har också ställts om hur seriös den undersökning som presenterades på DN Debatt i måndags kan vara, då den påstår att bara en (1) procent av alla lärare anser att ett förstatligande av skolan är en viktig fråga.

Kritiska röster har konstaterat att resultatet i en begränsad undersökning hårdrogs. De 800 lärare som deltog fick endast kryssa i två av flera faktorer som de anser har störst roll för resultaten i skolan i dag. Det begränsade respondenternas möjlighet att uttrycka sin åsikt. Bland alla de medlemmar som kontaktar Lärarnas finns det i det närmaste ingen som argumenterar för att skolan borde förbli helt kommunal.

Den långsiktiga frågan vem som är huvudman för skolan, är givetvis inte viktigare för situationen idag, än exempelvis högre lärarlöner, eller att lärare ska ägna sig åt undervisning och ha mer tid för varje elev. Men frågan vem som styra skolan är helt avgörande i ett längre perspektiv.

Sanningen är att lärare vill ha ökat statligt ansvar för skolan. Det har varit tydligt i flera stora enkätundersökningar som Lärarnas Riksförbund har presenterat. Cirka 80 procent av lärarna står bakom kraven på ökat statlig styrning av skolan. Även den svenska allmänheten vill öka det statliga ansvaret och styrningen för att mer ska satsas på undervisningen.

För Sveriges lärare hade det varit välkommet om de två lärarorganisationerna hade kunnat samarbeta för att öka det statliga ansvaret och styrningen av skolan. I synnerhet nu när en utredning som ska undersöka problemen med likvärdigheten i svensk skola sedan kommunaliseringen, har utlovats av regeringen och är på gång.

Det var detta som var budskapet i Metta Fjelkners debattartikel i SvD Brännpunktlänk till annan webbplats i veckan. Men kanske är det inte för sent för lärarna i Lärarförbundet att lyfta frågan på kongressen som inleds nästa vecka?

Här behövs engagemang och påtryckning från både LF och LR. Istället har nu SKL fått till stånd en huvudmannaskapsdebatt där en statlig skola modell 50-60-tal tydligen ska stå som anti-modell ...

Lärarnas Riksförbund har ett tydligt kongressbeslut om att driva frågan om ökat statligt ansvar för skolan. Om finansieringen och ansvaret för den nationella skolan verkligen tas av staten, så är man man kanske framme vid målet för en statlig skola av modernt snitt.

Lärarnas Riksförbunds mål är att vid riksdagsvalet 2014 ska:

· En statlig utvärdering av huvudmannaskapet och valfrihetsreformen vara genomförd.
· Staten garantera och fördela resurser till skolans undervisning enligt principer som möjliggör en nationellt likvärdig skola oavsett huvudman.
· Undervisningens andel av totalkostnaden ökat till att minst nå upp till den nivå som motsvarar OECD-genomsnittet på 64 procent.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla