Starkt stöd för att kvalificerade lärares löner ska uppvärderas

Idag finns det intressant läsning om lärarlöner på ledarsidor och bloggar.

Publicerad Av

Från en utsiktspunkt hos Lärarnas Riksförbund finns ett tydligt fokus på att kvalificerade lärare måste prioriteras. Det gäller att ansvariga måste våga betala bättre för välutbildade och kompetenta gymnasie- och högstadielärare. Den grupp som släpat efter så länge måste prioriteras nu!

Frågan är dock hur.

I bloggen Örfilar och Gladsparkar talas det tydligt om att Skolan måste handla i stället för att kräva …

Bland annat kan vi läsa att nu "säger Lärarförbundet det som Lärarnas Riksförbund och lärarna själva sagt länge; lärarlönerna är för låga i Sverige. Det 'lönar sig' helt enkelt inte att studera till lärare idag! I det uttrycket ligger underförstått endast de ekonomiska aspekterna, dvs allt räknas i pengar."

Bloggen har också följande kloka kommentar:

"Vi behöver inte fundera så värst länge för att få klart för oss vad som anses ge respekt i samhället idag och lika snabbt inser man att ”respektingivande löner” till en hel lärarkår är en omöjlighet.
Vi står alltså inför ett mycket svårt dilemma!
Jag tror alltså inte att vi på kort sikt kan upprätta ”respekten” för läraryrket genom extra ekonomisk kompensation, utan tror att det allra viktigaste är att arbetsmiljön blir bättre samt att skolans anseende över huvud taget höjs! Skolans kunskap måste återigen bli attraktivt i människors ögon och skolan måste tydligare gå i spetsen för modern samhällsutveckling."

Även Svenska Dagbladets politiska chefredaktör PJ Anders Linder tar upp lärarlöner idag. I ett signerat inlägg, "Högre lärarlöner bara genom högre krav" skriver han:

"Ju mer skoldebatten handlar om kvalitet, ju mer föräldrar, högskolor och arbetsgivare ligger på i denna riktning, desto svårare blir det för kommunpolitikerna att försvara sin lågprislinje. Efterfrågan förändras.
Här kan inte minst lärarfacken bidra genom att lämna retoriken om lärartäthet till förmån för kompetens och resultat. De behöver inte känna något dåligt samvete: internationella studier visar klart att lärarnas kvalitet är mycket viktigare än deras antal.
Det andra ledet i ekvationen gäller utbudet. Här satsar staten ensidigt på att införa lärarlegitimation, dock utan att klargöra på vilket sätt svaga lärarstudenter blir bättre av att legitimeras.
Konstatera istället att det är orimligt att man kan bli lärare på usla betyg och höj genomsnittsnivån genom att minska antalet utbildningsplatser."

Även Expressens liberala ledarsida skriver idag om lärarlönerna i "Kunskap kostar (1)". Man påpekar att ofta larmar fackförbunden om lärarlöneras dåliga löneutveckling. "Den senaste rapporten kommer från Lärarförbundet, som huvudsakligen organiserar förskollärare och grundskollärare."

Expressen konstaterar att den senaste rapporten lyfter fram att de svenska lärarlönerna ligger kvar i botten tillsammans med de slovenska och att det lönar sig att flytta till Danmark. Något som Lärarnas påpekat under flera år och där vi också lyft fram att lärare överväger att arbeta utomlands för att höja sin lönenivå.

Expressens ledare fortsätter:

”Men det kanske mest anmärkningsvärda, om man gräver i lönestatistiken i OECD:s "Education at a glance", är den katastrofala löneutvecklingen efter 15 år i yrket. Under denna tid i klassrummet har en polsk lärare fördubblat sin lön, medan en svensk har fått ynka 16 procent mer av sina arbetsgivare.”

Ledaren påpekar att arbetsgivarna för skolan är just de kommunpolitiker som i den nyligen avslutade valrörelsen tävlade om att "satsa på skolan". Man påminner också om att i den senaste avtalsrörelsen ville dessutom samma kommunpolitiker ytterligare försöka reglera och schemalägga lärarnas arbetstider. ”Javisst, tänk vilken fantastisk metod att göra läraryrket ännu mindre attraktivt.”

Tidningen avslutar: "ska den nya lärarutbildningen bli populär och kunna locka den kategori av begåvade studenter som de senaste decennierna flytt lärarbanan krävs det också en smärre lönerevolution.
Ska Sverige utvecklas som 'kunskapsnation' kommer det att kosta. Den notan måste vi alla vara beredda att betala.”


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla