Stöd för uppgradering av läraryrket

På många ledarsidor får Lärarnas Riksförbund stöd i kampen för en uppgradering av läraryrket som auktoritet och kunskapsförmedlare, och därmed ges även stöd för ökat statligt ansvar för skolan.

Publicerad Av

Den som kan åstadkomma detta bäst är nämligen en aktiv statsmakt som gör verklighet av de vackra orden om att läraryrket är ett av de viktigaste yrkena ...

I exempelvis dagens Barometern läser vi Alice Teodorescus text "Läraryrkets status måste återställaslänk till annan webbplats". Hon skriver bland annat följande kloka ord:

"Kommunaliseringen av den svenska skolan i början av 1990-talet har kritiserats hårt, och det med rätta. Priset för det överilade beslutet betalar dagens elever och lärare varje dag. Men så behöver det inte fortsätta att vara. Kostnaden för den misslyckade reformen borde kunna drivas tillbaka.

Men för att så ska ske krävs ett paradigmskifte inom utbildningsväsendet. Det krävs att läraryrkets status återställs, att lönerna kraftigt höjs, att möjligheten att göra karriär breddas. Men framför allt krävs att lärarens roll som kunskapsförmedlare, och därmed som auktoritet, definieras och förankras på nytt. Bara så garanteras en bra återväxt av morgondagens lärare."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla