Viktig debatt värd att föras

Det pågår en öppen diskussion mellan de två lärarorganisationerna, Lärarnas Riksförbund (Saco) och Lärarförbundet (TCO).

Publicerad Av

Som bekant organiserar LR majoriteten av lärare i gymasieskolan och lärare i högstadiet, därtill får endast behöriga välutbildade lärare vara medlemmar. LF organiserar främst förskollärare, men en stor del är lärare i tidigare år. Man företräder även bl.a. skolledare, arbetsgivarnas representanter. Förbundet godtar obehöriga som medlemmar.

Den som följer denna blogg vet hur upprörda landets lärare har varit över den gemensamma undersökning som arbetsgivarorganisationen SKL och LF presenterade i början av november. Vi har skrivit om det  här, här, här och här. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner har skrivit en debattartikel som förklarar hur majoriteten av landets lärare ser på frågan om statens ansvar för skolan, "Skillnaderna mellan lärarfacken tydligarelänk till annan webbplats". Den är införd bland annat i tidningen Allehanda.

Och i Allehanda har vi också i helgen kunnat läsa ett standardsvar från LF, här undertecknad av förbundsstyrelseledamoten Johanna Jaara Åstrand. Rubriken är hoppingivande "Staten måste öka sitt ansvar för skolanlänk till annan webbplats", och det är faktiskt lite svårt att förstå varför man är så benhård på att huvudansvaret för skolan måste ligga kvar hos kommunerna.

I anslutning till denna artikel finns en troligen rätt typisk kommentar från en LF-medlem. Han heter Thommy Edlund och skriver bland annat:

"Undersökning som Lärarförbundet redovisar måste med all sannolikhet vara en konstruktion som bara visar att det finns ett litet antal lärare som håller med förbundsstyrelsens propaganda. I lärarkåren, i stort, finns helt andra tongångar. Vi är väldigt trötta på löften som aldrig infrias, och orsaken är kommunernas oförmåga att prioritera nödvändiga behov."

Mettas svar som redan publicerats i VF med rubriken "Utvärdera kommunaliseringen av skolanlänk till annan webbplats" och kommer i Allehanda snart. Där står det bland annat:

"Lärarnas Riksförbund – och det svenska folket – är lovade en utvärdering av kommunaliseringen av både opposition och regering. Den måste till. Vi erbjuder dessutom en färdig finansieringsmodell som säkrar resurser till undervisning. Vi vill bygga en skola för framtiden med rätt statlig styrning."

Nyckelordet är rätt statlig styrning. Klart är att från lärarhåll är man mer öppen och förutsättningslös för vad som kan krävas för att lyfta svenska skolan. Därtill är missnöjet med kommunerna som huvudman för skolan mycket stort. Kommunerna måste troligen ha stor del i skolans verksamhet, men det är mycket tveksamt om kommunerna ska få vara ansvariga för skolans kärnuppdrag, undervisningen. 

De har visat att denna politiska nivå inte är mogen att ansvara för nationens kunskaps­försörjning. Att då kategoriskt avfärda möjligheten att skolan blir mer statligt styrd när det gäller undervisning och kunskapsuppdraget. 

LR representerar helhjärtat lärarna i grundskola och gymnasieskola. Det är dessa grupper som företräds och inte andra grupper med skolnära verksamhet. Därför är LR också mer inriktat på att slåss för en likvärdig skola med starkt ökad statlig styrning. För lärarnas, för elevernas, och för skolans skull.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla