Mer skola än förskola

Syftet är att öka kvalitén i undervisningen och hjälpa eleverna att komma rätt tidigare och få goda välutbildade lärare från första början.

Publicerad Av

I en debattartikel i Göteborgs-Posten, "Satsa på skolstart från sex års ålderlänk till annan webbplats", skriver Lärarnas ordförande Metta Fjelkner att:

"Lärarnas Riksförbund anser att ordinarie skolstartsålder ska ändras till året eleven fyller sex år genom att helt enkelt införliva den nu frivilliga förskoleklassen i den obligatoriska grundskolan. För att försöka stoppa den nedåtgående kunskapstrend som kunnat märkas i skolans resultat är det angeläget att integrera förskoleklassen med grundskolan."

Hon pekar på att alltför många elever som börjar i första klass:

"visserligen tycks ha 'knäckt läskoden', men utan att egentligen ha en riktig läsförmåga. Detsamma gäller för ämnet matematik, där eleverna visserligen stiftat bekantskap med siffror, men utan att lärt sig någonting om taluppfattning och så vidare.
Tyvärr vittnar många lågstadielärare om att de får använda stor del av hösten i årskurs 1 till att få eleverna att lära om och lära rätt. Men ibland lyckades inte detta, undervisningen går vidare och kanske har eleverna en obehörig lärare eller rentav en förskollärare och då repareras inte felinlärningen som skett i förskoleklass.
Lärare berättar för oss att de numera har elever i årskurs 7 som måste lära om, att skriva bokstäver och att lära sig läsa! Detta är ett stort resursslöseri och en allvarlig felsatsning."

"Tid, kraft och resurser bör i stället satsas på att ge varje elev god undervisning av behöriga lärare, tidigare än vad som är fallet i dag."

Under dagen har övriga medier plockat upp förslaget och berättar om det. Exempelvis SVT Rapport, TV4, Ekot  och TT.

***

Senare under dagen har Lärarnas Riksförbunds budskap i debattartikeln också fått stöd från bland andra socialdemokraternas Robert Noord som i inlägget "Flexibel skolavslutning mer intressant än flexibel skolstart" på sin blogg skriver:

"Jag välkomnar utspelet och hoppas att regeringen lyssnar på Lärarnas Riksförbund. En del av socialdemokraternas nya skolpolitik är att införliva förskoleklassen till en tioårig obligatorisk grundskola, så i Socialdemokraterna hittar Lärarnas Riksförbund många goda vänner."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla